Spring til indhold

Hvor meget ved du om vand?

23. aug. 2022

Stregtegning af praktik

 

 

 

Allerede omkring 1580 begyndte vi i Danmark at etablere vandforsyning til de større byer fra søer og vandløb. Senere kom de moderne vandværker, vi kender i dag.

I hvilken by, så Danmarks første vandværk i 1853 dagens lys?

 Odense Aaarhus København
 I 1989 brugte en dansker i gennemsnit 174 liter vand i døgnet. Siden er vi blevet bedre til at spare på vandet og vandforbruget har været jævnt faldende.
Hvor mange liter vand brugte en person i gennemsnit i døgnet i Danmark i 2021?
 Ca. 75 liter
 Ca. 100 liter  Ca. 125
 Hvor mange % af  en husstands vandforbrug går i gennemsnit på bad og personlig hygiejne?
 47 %  8 %  90 %
 Der kan være penge at spare på vandregningen, hvis man fx har et toilet med mulighed for et ’lille’ skyl, eller hvis man tænker over længden af sine brusebade.
Hvor mange liter vand sparer du typisk ved at bruge det lille skyl på toilettet – frem for det store?
 1 liter  3 liter  5 liter
 Hvad koster et 10 minutters varmt brusebad under en almindelig bruser?
 2-10 kr.  11-22 kr.  23-29 kr.
 Rundt omkring i Odense kan du gratis fylde drikkedunken med frisk vand fra vores offentlige vandposte. Du kan altid finde din nærmeste vandpost på vandcenter.dk/vandpost.
Hvor mange vandposte har VandCenter Syd placeret i Odense?
 50  25  38
 Vand fra hanen er et godt, sundt og billigt valg. Det indeholder 0 kalorier – og belaster ikke miljøet på samme måde som flaskevand i plasticemballage.
Hvor mange gange dyrere er flaskevand i gennemsnit sammenlignet med vand fra vandhanen?
 50 100   300
 I Danmark henter vi alt vores drikkevand fra undergrunden.
Hvad hedder det vand, vi henter op af jorden – og som bliver til drikkevand?
 Kildevand  Springvand     Grundvand

Der er mange fordele ved at plante mere skov i Danmark.
Hvad er den vigtigste årsag for VandCenter Syd, når vi deltager i skovrejsningsprojekter i og omkring Odense?

 At understøtte biodiversiteten og give dyr nye levesteder  At beskytte grundvandet mod forurening  At skabe flere
vandreruter og
rekreative
områder
 De penge, du betaler på din vandregning, går selvfølgelig til den daglige levering af drikkevand og behandling af spildevand. Men derudover er de også med til at beskytte grundvandet, bidrage til sunde vandmiljøer, håndtere fremtidens regnmængder og udvikle ny vandteknologi.
Hvad koster en kubikmeter (1000 liter) vand i Odense i 2022?
 47,45 kr.  53,28 kr.  59, 31 kr.