Spring til indhold

Lukning af boringer

13. okt. 2023

Stregtegning af dråbe

Fra 1. november stopper vi med at indvinde grundvand fra to boringer ved Palnatokesvej/Georgsgade i Odense C. Det kan medføre, at grundvandet i området stiger.

 

Hvorfor stoppe indvinding?

Boringerne ved hjørnet Palnatokesvej/Georgsgade har hidtil leveret procesvand til industri. Tilladelsen til at pumpe grundvand op udløber nu, og derfor lukker vi boringerne.

Grundvandet kan stige

Nedlukningen kan betyde, at grundvandet i jorden kommer til at stå lidt højere. Lokalt kan der være risiko for fugt i kældre.
Som grundejer har du selv ansvaret for at sikre din kælder mod vand. En autoriseret kloakmester kan rådgive dig om, hvordan du bedst holder din kælder tør.