Spring til indhold

Drikkevandsprisen 2023

23. nov. 2023

Tegning af en vandkande og vandglas.

Årets Drikkevandspris på 50.000 kr. går til Loren Ramsay fra VIA University College, der forsker og underviser i drikkevandsbehandling og grundvandsressourcen.

Prisen blev uddelt på DANVAs Dansk Vand konferencen d. 22. november, og priskomiteens begrundelse for at tildele Loren Ramsay året drikkevandspris lød: 

"Loren Ramsay tildeles drikkevandsprisen for sit holistisk bidrag til beskyttelse og 
forbedring af den danske grundvands- og drikkevandskvalitet. Fra grundvandsbeskyttelse til kvalificeret vandbehandling og -distribution. 

Loren er en ildsjæl, der gennem årelang forskning og undervisning har bidraget til vigtig ny viden og løsninger gennem bl.a. udviklingen af ’Møllehjulskortet’ (en metode til 
grundvandskemisk kortlægning), indførelse af arsenrensning på danske vandværker, 
udarbejdelse af de såkaldte ”Re-design principper” til smart design og drift af vandværker samt opstart af den nye platform ”Merkur” til vandbehandlingsdata.

Han er en dedikeret og inspirerende person, der meget gerne deler ud af sin viden – både til studerende, yngre forskere og på tværs af hele vandbranchen. Hans evne til at formidle komplekse koncepter om grundvandskemi og drikkevandbehandling på en tilgængelig og engagerende måde er bemærkelsesværdig.

Denne imponerende indsats ønsker priskomitéen at anerkende og belønne. Det er derfor yderst fortjent, at Loren Ramsay modtager årets Drikkevandspris."

 

Vandcenter Syds direktør, Mads Leth overrækker Drikkevandsprisen 2023 til Loren Ramasy.

Prisen blev overrakt af VandCenter Syds direktør, Mads Leth på DANVAS Dansk Vand Konference 22. nov.