Spring til indhold

Ingen problemer med nitrat

08. nov. 2023

Stregtegning af kvalitetskontrol

Drikkevandet i Odense indeholder kun meget lave koncentrationer af nitrat.

DR bragte i weekenden en nyhed om de sundhedsskadelige effekter ved nitrat i drikkevandet. Artiklen henviser til et studie, der viser sammenhæng mellem nitrat i drikkevandet og en forhøjet risiko for tyk- eller endetarmskræft.

Den nuværende grænseværdi for nitrat er på 50 mg/l., men studierne, som DR henviser til, peger på, at en stramning af grænseværdierne kan have en effekt ift. den sundhedsskadelige risiko. Miljøminister Magnus Heunicke vil ifølge artiklen ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at sænke grænseværdien med henblik på øget folkesundhed og samfundsøkonomisk gevinst.
Flere steder i landet har drikkevandsforsyningerne udfordringer med at overholde den nuværende grænseværdi. Heldigvis er drikkevandet i VandCenter Syds forsyningsområde (Odense) godt beskyttet mod nitrat, og vi finder kun lave værdier som ligger mellem 0,65 og 1,6 mg/l.

Værdierne ligger meget konstant og bliver målt 4 gange om året på vores vandværker samt hos forbrugere som stikprøver.

Hverken den nuværende grænseværdi eller en evt. lavere grænseværdi vil derfor blive et problem for VandCenter Syd, da vi allerede ligger langt under de værdier, som er nævnt i artiklen ift. sammenhængen til tyk- og endetarmskræft.
 
Seneste målinger af nitratindhold i vores drikkevand (2023)  
Hovedværket 0,65 mg/l 
Holmehave  1,3 mg/l
Lundeværket  1,0 mg/l
Lindved  1,6 mg/l
Dalum  0,95 mg/l

 

Nitrat i grundvandet

Grundvand er grundlaget for Danmarks drikkevandsforsyning, og det er derfor vigtigt, at grundvandet har en kvalitet, der gør det egnet til drikkevand. Nitrat i drikkevandet kan være sundhedsskadeligt og er derfor uønsket i grundvandet.Grundvand er også en vigtig del af vandets kredsløb. Indholdet af nitrat i grundvandet påvirkes af brug af kvælstofgødning på dyrkningsarealer, hvorfra kvælstof i form af nitrat kan udvaskes.

Kilde: Miljøtilstand.nu (Miljøministeriet/Miljøstyrelsen)