Spring til indhold

Ingen fund over grænseværdien

11. dec. 2023

Stregtegning af kvalitetskontrol

VandCenter Syd har ingen fund af nye miljøfremmede stoffer over grænseværdien.

I slutningen af november offentliggjorde Miljøstyrelsen deres resultater af den seneste massescreening af det danske grundvand. Resultaterne viser nye rester af sprøjtemidler, men ingen fund i koncentrationer, der udgør en sundhedsrisiko.

Hos VandCenter Syd har vi testet vores vand for de samme stoffer og med samme metode som i Miljøstyrelsens massescreening.

Vi har ingen fund over grænseværdien i vores vand, og vores forbrugere, kan derfor fortsat trygt drikke vandet fra hanen.

•    Læs mere om, hvordan vi holder øje med miljøfremmede stoffer i vores vand

VandCenter Syd er desuden med i et samarbejde med en række andre forsyninger samt DTU Miljø under titlen InSa-Drikkevand, som bl.a. arbejder for en koordineret vidensopbygning, der skal sikre, at vi fortsat kan levere rent drikkevand i fremtiden.

I 2023 har InSa-Drikkevand analyseret for miljøfremmede stoffer i drikkevandet efter samme metode som Miljøstyrelsen. Analyserne er foretaget på et bredt udsnit af vandværker i Danmark mhp. at opdage evt. nye problemstoffer eller stofgrupper. VandCenter Syd har bidraget til denne screening med vand fra to af vores vandværker. De foreløbige resultater giver ikke anledning til bekymring hos VandCenter Syd.

I første omgang handler det om at afprøve analysemetoden hos InSa-Drikkevand og at få be- eller afkræftet fund, der foreløbig er gjort. Hvis nogle fund bekræftes, vil det være Miljøstyrelsens vurdering, om nye stoffer udgør en trussel mod drikkevandet og skal på listen over stoffer, som alt drikkevand i Danmark skal testes for.

Med den nye viden får vi på sigt endnu bedre forudsætninger for både at udvikle målrettede rensemetoder og gennemføre en indsats for at beskytte grundvandet imod forurening.