Spring til indhold

Ansvarlighedsrapport 2023

15. apr. 2024

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Vi har netop udgivet vores ansvarlighedsrapport for 2023, hvor vi gør status på, om vi har levet op til vores ansvar i det forgangne år. Rapporten er samtidig læserens mulighed for ”at kigge os over skulderen”.

 

Hos VandCenter Syd er vi meget bevidste om vores ansvar for at værne om både vores fælles vandressource og vores kunders sundhed samt at begrænse vores påvirkning af miljø og klima. Vi bruger den årlige ansvarlighedsrapport til at se vores egen indsats efter i sømmene – og til at sikre, at vi arbejder i en bæredygtig retning både for vores virksomhed og det samfund, vi er en del af.   

I årets rapport kan du bl.a. læse om Naturprojekt Holmehave, som er et eksempel på et partnerskabsprojekt, hvor vi sammen med Hedeselskabet og Assens Kommunen vil skabe et stort skov- og naturområde, der både skal beskytte grundvandet på VandCenter Syds største kildeplads og mindske udvaskningen af næringsstoffer til Odense Fjord. 

Arbejdet med grundvandsbeskyttelse er ofte en kompliceret og langsommelig proces, og derfor er vi godt tilfredse med, at vi ved udgangen af 2023 havde opnået beskyttelse eller aftaler om beskyttelse af i alt 45 % af det samlede beskyttelsesbehov i vores indvindingsområder.

 

 

Ansvarlighedsrapport 2023 forsidebillede