Spring til indhold

Bestyrelse og direktion

Stregtegning af organisationsdiagram

VandCenter Syds bestyrelse består af medlemmer, der er udpeget af hhv. Odense Byråd og Nordfyns Kommunalbestyrelse samt medarbejderrepræsentanter. Direktionen omfatter direktør Mads Leth og vicedirektør Andreas B. Bassett.

Om bestyrelsesarbejdet

VandCenter Syd er et aktieselskab, som er ejet af Odense Kommune (89%) og Nordfyns Kommune (11%). Bestyrelsesmedlemmerne i VandCenter Syd – og i aktieselskaber som sådan - skal i sit bestyrelsesarbejde varetage selskabets interesse og tarv.

Bestyrelsens opgave består primært i at varetage den overordnede og strategiske ledelse af VandCenter Syd og samtidig sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. På bestyrelsesmøderne tilrettelægges selskabets strategi, og selskabets overordnede udfordringer drøftes. Der holdes fire bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Seks udpeget af generalforsamlingen, fire medarbejderrepræsentanter og et forbrugervalgt medlem.
 

Valg af bestyrelsesmedlem blandt forbrugerne