Spring til indhold

Forbrugervalg i VandCenter Syd 2013

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd har afholdt valg af et forbrugervalgt medlem til selskabets bestyrelse i 2013. Valget er gennemført som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, og valghandlingen sluttede torsdag den 14. november 2013.

Jess Heilbo fik flest stemmer og indtræder i VandCenter Syds bestyrelse på den førstkommende ordinære generalforsamling i 2014.

Line Faxøe Enghave Lauridsen og Niels Peder Aalund fik næstflest stemmer og er dermed valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stemmetal

Jess Heilbo   75 stemmer
Line Faxøe Enghave Lauridsen  49 stemmer
Niels Peder Aalund  45 stemmer

Resultatet af forbrugervalget 2013 blev kontrolleret og godkendt af valgledelsen og selskabets revisor og offentliggjort her på hjemmesiden den 15. november.

Klagefrist

Eventuelle klager over valget skulle skriftligt indgives til selskabet senest 3 uger efter valgresultatets offentliggørelse. Fristen for at indgive klage var derfor senest den 6. december 2013. Valgledelsen træffer den endelige afgørelse om klager.

Reglerne for valget 2013 kan du finde i valgregulativet.