Spring til indhold

Forbrugervalg 2017

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Det har siden 2013 været muligt for forbrugere at deltage i bestyrelsesarbejdet i landets vandselskaber ved at stille op til posten som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Baggrunden er bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Forbrugervalget i VandCenter Syd for 2017 er slut, og der er valgt et medlem til selskabets bestyrelse for en periode på 4 år. Valget er gennemført som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, og valghandlingen sluttede torsdag den 9. november 2017.

Jess Heilbo fik flest stemmer og indtræder i VandCenter Syds bestyrelse på den førstkommende ordinære generalforsamling i 2018.

Line Faxøe Enghave Lauridsen og Poul Carlsbæk fik næstflest stemmer, og er dermed valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stemmetal

Jess Heilbo fik 100 stemmer
Line Faxøe Enghave Lauridsen fik 81 stemmer 
Poul Carlsbæk fik 48 stemmer

Valgresultatet er kontrolleret af DataMinds A/S og godkendt af valgledelsen samt offentliggjort her på hjemmesiden den 10. november 2017.

Præsentation af bestyrelsesmedlem og suppleanter

Jess Heilbo - forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i VandCenter Syds bestyrelse

Jess Heilbo, bestyrelsesmedlem

Jeg har de sidste 4 år siddet som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i VandCenter Syd og stiller mig til rådighed igen, idet jeg vil bruge min indhøstede erfaring på fortsat udvikling af VandCenter Syd.  
Jeg er 69 år og har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, idet jeg blandt andet i 8 år har været medlem  af bestyrelserne i Odense Renovation A/S og Odense Vandselskab A/S, ligesom jeg har siddet i bestyrelsen for Odense Zoo i 4 år. Pt. er jeg i bestyrelsen for Haandværker- og Industriforeningen i Odense. Jeg er kandidat for Socialdemokratiet ved valget til Odense Byråd den 21. november 2017.
 

Line Faxøe Enghave Lauridse - 1. suppleant i VandCenter Syds bestyrelse

Line Faxøe Enghave Lauridsen,
1. suppleant

Jeg er en kvinde på 36 år, gift og har to børn.  Stikordet til mit engagement i VandCenter Syd er grundvandsbeskyttelse gennem både forskning og oplysning til borgere og virksomheder, samt ved fortsat at prioritere indsatsen omkring skovrejsning.
Jeg ønsker med mit engagement i bestyrelsen hos VandCenter Syd at være med til at sikre, at også fremtidige generationer kan få adgang til naturligt rent drikkevand. Forsyningssikkerheden, både nu og fremadrettet, bør være i højsædet. Jeg ønsker at bygge bro og øge forståelsen mellem erhverv, borgere, myndigheder og forsyning, når vi taler grundvandsbeskyttelse.
 

Poul Carlsbæk, 2. suppleant for forbrugervalg bestyrelses medlem i VandCenter Syds bestyrelse

Poul Carlsbæk, 2. suppleant

Rent grundvand og mindre spildevand forudsætter engagerede borgere, dygtige teknikere og stærkere kontrol med miljøsvinene. Nu er det for let og billigt at forurene vores vand.
Vi skal: 1) råbe højt om de sprøjtegifte, vi finder i grundvand, så de bliver forbudt, 2) forbyde sprøjtegift i større områder omkring boringer, og hvor vores drikkevand dannes, 3) øge borgerens viden om, hvordan han passer på vandet, 4) indføre stærke økonomiske incitamenter til at spare på vandet, 5) tilrettelægge indvinding med respekt for naturen og 6) jagte miljøsvin.
 

 

Klagefrist

Eventuelle klager over valget skal skriftligt indgives til selskabet senest 3 uger efter valgresultatets offentlig-gørelse. Fristen for at indgive klage er derfor senest den 6. december 2013. Valgledelsen træffer den endelige afgørelse om klager.

 

Reglerne for valget kan du finde i valgregulativet.

 

Vigtige datoer
24. august  Offentliggørelse af valget
21. september   Sidste frist for anmeldelse af kandidater og stillere
28. september    Informationsmøde for kandidater
5. oktober  Offentliggørelse af kandidater
19. oktober  Valget åbner
9. november  Valget lukkes og stemmerne optælles
10. november  Offentliggørelse af valgresultat
Januar 2018  Det forbrugervalgte medlem indtræder i VandCenter Syds bestyrelse ved første generalforsamling