Spring til indhold

Forbrugervalg 2021

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Det har siden 2013 været muligt for forbrugere at deltage i bestyrelsesarbejdet i landets vandselskaber ved at stille op til posten som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Baggrunden er bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

 

Forbrugervalget i VandCenter Syd for 2021 er slut, og der er valgt et nyt medlem til selskabets bestyrelse for en periode på 4 år. Valget er gennemført som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, og valghandlingen sluttede søndag den 31. oktober 2021.

Line Faxøe Enghave Lauridsen fik flest stemmer og indtræder i VandCenter Syds bestyrelse på den førstkommende ordinære generalforsamling i 2022.

Søren Fohlmann og Andreas Munch Møller fik næstflest stemmer. Da der var stemmelighed mellem disse to kandidater, er det jf. valgregulativet afgjort ved lodtrækning, at Søren Fohlmann indtræder som 1. suppleant og Andreas Munch Møller som 2. suppleant.

Stemmetal

Line Faxøe Enghave Lauridsen fik 190 stemmer (30%)
Søren Fohlmann fik 132 stemmer (21%)
Andreas Munch Møller fik 132 stemmer (21%)

Valgresultatet er kontrolleret af DataMinds A/S og godkendt af valgledelsen samt offentliggjort her på hjemmesiden den 1. november 2021.

Præsentation af bestyrelsesmedlem og suppleanter

Klagefrist

Eventuelle klager over valget skal skriftligt indgives til selskabet senest 3 uger efter valgresultatets offentliggørelse. Fristen for at indgive klage er derfor senest den 22. november 2021. Valgledelsen træffer den endelige afgørelse om klager.

 

Reglerne for valget kan du finde i valgregulativet.


 

Line Faxøe Enghave Lauridsen

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlem


Jeg er 40 år, gift, mor til to og arbejder som anlægsingeniør.

Jeg ønsker fokus på grundvandsbeskyttelse og bæredygtig udvikling af VandCenter Syds kerneopgaver.

Forsyningssikkerhed skal sikres, så der fortsat er rent drikkevand.
Forskning og bæredygtig udvikling skal prioriteres. Vi skal tænke i nye retninger for klimatilpasninger og genanvendelse af spildevand.

Forebyggelse af forurening og beskyttelse af grundvand bør ske gennem oplysning, vejledning og skovrejsning.

Stem på mig hvis du vil have et bestyrelsesmedlem, der udfordrer tekniske løsninger og arbejder for grundvandsbeskyttelse.


Søren Fohlmann

1. suppleant for det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem


Jeg er 58 år, selvstændig erhvervsdrivende og bor privat i Dyrup.

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg vil være dit aktive talerør mellem selskabet og dig som forbruger. Jeg vil skabe en tættere dialog og en større transparens til os forbrugere, hvor nøgleordene er øget information og involvering!

For mig er det også vigtigt at fastholde en sikker vandforsyning, bedre vandkvalitet samt ikke mindst holde fokus på bæredygtighed. Vi har alle et ansvar for at gøre tingene bedre.

Vil du have en aktiv mand i VandCenter Syds kommende bestyrelse, så skal du stemme på mig!

Andreas Munch Møller 

2. suppleant for det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem

Jeg stiller op, fordi jeg har mangeårig erfaring med vandsektoren og har skabt resultater inden for området. Jeg brænder for forsyningssikkerhed, den grønne omstilling samt at skabe de bedste betingelser for forbrugerne.
Mine tre mærkesager er:

  • Sikre Odenses grundvand og forebygge oversvømmelser
  • Bedste og billigste forbrugerpriser
  • Fornuftig grøn omstilling og rent drikkevand

Hos mig får du en kandidat, der har haft suces med at kæmpe for sager og skabe resultater for borgerne. Jeg er vedholdende, ordentlig og en aktiv familiefar, der ønsker at skabe et bedre samfund og et bedre fællesskab.

 

 

Fra d. 11. oktober kunne du som forbruger hos VandCenter Syd afgive din stemme i forbindelse med forbrugervalget til vores bestyrelse.

Valget lukkede 31. oktober 2021. 

 

Vigtige datoer 2021
23. august Offentliggørelse af valget
20. september Sidste frist for anmeldelse af kandidater og stillere
14. september Informationsmøde for kandidater
27. september Offentliggørelse af kandidater
11. oktober Valget åbner
31. oktober Valget lukkes og stemmerne optælles
1. november Offentliggørelse af valgresultat
Januar 2022 Det forbrugervalgte medlem indtræder i VandCenter Syds bestyrelse ved første generalforsamling