Spring til indhold
Stregtegning af vores virksomhed - logo

Valget gennemføres for VandCenter Syd af valgfirmaet Dataminds A/S, som har specialiseret sig i elektroniske valg.

I VandCenter Syd er der nedsat en valgledelse, udpeget af bestyrelsen, der holder opsyn med, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, selskabets vedtægter og valgregulativet.

Valget gennemføres elektronisk, og stemmeoptællingen foretages af Dataminds A/S. Når valget er gennemført, udarbejder Dataminds A/S en valgrapport, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. Valgresultatet godkendes af valgledelsen.

Ved stemmeoptælling sikres det, at der kun er afgivet én stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. En stemme er ikke gyldig, hvis der er stemt på mere end én kandidat, eller hvis det på anden måde er uklart, hvem den stemmeberettigede har ønsket at stemme på.

Den kandidat, som får flest stemmer, er valgt som medlem af VandCenter Syds bestyrelse. De to kandidater, der har opnået næstflest stemmer er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant i den rækkefølge, som de har opnået antal stemmer. Ved stemmelighed trækkes der lod mellem kandidaterne.

Når optællingen er godkendt, sendes valgresultatet til samtlige kandidater med angivelse af, hvor mange stemmer den enkelte kandidat har opnået. Valgresultatet offentliggøres også her på www.vandcenter.dk.