Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

FN's verdensmål

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd understøtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog verdens ledere 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden. FN's medlemslande skal få målene til at gå i opfyldelse – men det er vigtigt, at også virksomheder og civilsamfund bakker op. Derfor besluttede VandCenter Syd i 2016, at vi vil understøtte verdensmålene. 

- Vi bakker op om den globale bæredygtighedsdagsorden, fordi vi alle har et ansvar for klodens fremtid, og vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Som et af de førende vandselskaber i Danmark, har vi en masse viden, som kan gøre gavn ude i verden. Og når vi går foran, kan vi forhåbentlig inspirere andre til at følge efter, siger direktør Mads Leth.

Som offentligt ejet monopolvirksomhed er vi forpligtet på at forvalte vores økonomi ansvarligt og tænke langsigtet – fx når vi investerer i klimatilpasning og skovrejsning. VandCenter Syd har en lang tradition for at tage ansvar for mennesker, miljø og samfund. En række af vores indsatser understøtter derfor i forvejen de mål, FN har sat.

I vores virksomhedsplan for 2018 kan du se, hvilke af vores mål for året, der understøtter FN's mål for bæredygtig udvikling. Det drejer sig bl.a. om områder som grøn energi, grundvandsbeskyttelse, kvaliteten af spildevandsrensning, bæredygtige indkøb og sikker vandforsyning.

Vi ønsker også at sætte nye mål. I en indledende analyse blev de 17 verdensmål - og 169 delmål - holdt op imod vores virke og vores indsatser indtil nu. Konklusionen var, at vi havde brug for at gå i dybden for at afklare, hvor og hvordan vi som dansk vandselskab kan bidrage mest virkningsfuldt. En tværorganisatorisk projektgruppe arbejder i 2018-2019 med dette spørgsmål, og det er meningen, at de nye mål bliver et væsentlig bidrag til vores næste 5-årsstrategi, Strategi 2020-24.
 

Verdensmålene

 

”Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.”

 

Kilde: http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene (aug. 2018)

FNs verdensmål understøttes af VandCenter Syd