Spring til indhold

Whistleblowerordning

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Ansvarlighed er en grundlæggende værdi i VandCenter Syd, og vi ønsker åbenhed og tranparens i virksomheden. Whistleblowerordningen giver mulighed for at medarbejdere, samarbejdspartnere og andre med relation til VandCenter Syd kan ytre sig om alvorlige kritisable forhold. 

Hvad kan anmeldes?

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv.

Der kan ske anmeldelse af overtrædelser foretaget af medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller samarbejdspartnere i VandCenter Syd. Der kan ligeledes anmeldes handlinger, som ikke kan henføres til en enkelt person, men f.eks. skyldes en grundlæggende (system)fejl hos VandCenter Syd.

Der kan f.eks. ske indberetning i tilfælde af:

  • alvorlige overtrædelser af den til enhver tid gældende lovgivning om økonomisk kriminalitet, herunder, men ikke begrænset til, underslæb, bestikkelse, korruption, tyveri, krænkelser af konkurrence- og/eller udbudsretten, be-drageri og dokumentfalsk, samt bistand til tredjemand dermed
  • uregelmæssigheder på områderne regnskabsføring, intern regnskabskontrol, revision
  • alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold og chikane
  • alvorlige miljømæssige forbrydelser

Den sidste løsning

I VandCenter Syd har vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder. 

Hvis det af en eller anden grund ikke er en mulighed at benytte sig af andre kanaler i organisationen, kan du indberette din mistanke via VandCenter Syds whistleblowerordning.

VandCenter Syd benytter en ekstern systemudbyder til ordningen og anmeldelserne indberettes til Whisteblower Partners.  Dette for at sikre, at alle som videregiver informationer i systemet, bliver beskyttet mod repressalier, og at al information bliver holdt fortroligt.