Spring til indhold

Prisudvikling

Stregtegning af mønter

Herunder kan du se prisudviklingen på vand og afløb gennem de seneste år.

Sådan har prisen udviklet sig

Hele vandsektoren - og dermed også VandCenter Syd - er underlagt et prisloft. VandCenter Syd er et kommunalt ejet selskab, som økonomisk set skal hvile i sig selv og ikke må lave profit.

Efter en årrække med store investeringer og deraf følgende udsving i prisen på vand og afledning af spildevand er prisudviklingen mere stabil fra 2018 og frem.

VandCenter Syd investerer nu og i kommende år i renovering og etablering af nye, store kloakrør flere steder i byen for at håndtere stigende regnmængder, forebygge oversvømmelser og forbedre vandmiljøet i åer og fjorde. Vi bidrager også til grundvandsbeskyttelse og byudvikling, som i de seneste år særligt har været i forbindelse med Odense Letbane og projekterne omkring Thomas B. Thriges Gade. Læs om nogle af projekterne her.

Prisudviklingen i detaljer

I de seneste år har prisen på vand og afløb været sammensat på følgende måde:

Prisudvikling for vand

Vand: kr/m3  2018   2019 2020  2021   2022 2023 
Vand  7,00   7,00  7,00  7,00  6,50  6,50
Grundvandskrone *  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00
Statsafgift på vand   6,37  6,37  6,37  6,37  6,37  6,37
I alt ekskl. moms   14,37  14,37  14,37  14,37  13,87  13,87
Moms 25%   3,59  3,59  3,59  3,59  3,47  3,47
Vand i alt inkl. moms   17,96  17,96  17,96  17,96  17,34  17,34
Inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast årlig afgift for vandmåler (600 kr. inkl. moms).
*) Grundvandskronen (indført i 2010) er øremærket til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som fx skovrejsning.

Prisudvikling for afløb (afledning af spildevand)

Afløb: kr/m3  2018  2019  2020  2021   2022 2023 
Vandaflednings-bidrag   29,75  30,00  29,50  28,75  28,75  29,50
Moms 25%   7,44  7,50  7,38  7,19  7,19  7,38
Afløb i alt inkl. moms   37,19  37,50  36,88  35,94  35,94  36,88

           
Inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast årlig vandafledningsafgift (750,00 inkl. moms) pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på antal installationer.

Samlet prisudvikling for vand og afløb

Vand og afløb: kr/m3
 
2018 2019  2020   2021  2022 2023 
Vand og afløb i alt inkl. moms
55,15  55,46  54,84  53,90  53,28  54,22