Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Prisudvikling

Stregtegning af mønter

Herunder kan du se prisudviklingen på vand og afløb gennem de seneste år.

Sådan har prisen udviklet sig

Hele vandsektoren - og dermed også VandCenter Syd - er underlagt et prisloft. VandCenter Syd er et kommunalt ejet selskab, som økonomisk set skal hvile i sig selv og ikke må lave profit.

Efter en årrække med prisstigninger og udsving i prisen på vand og afledning af spildevand, er prisudviklingen stabil i 2019 og efterfølgende år. Der er dog en mindre prisstigning i 2019 i forhold til 2018 på grund af byudviklingen i Odense. 

VandCenter Syd investerer nu og i kommende år i renovering og etablering af nye, store kloakrør flere steder i byen for at håndtere stigende regnmængder, forebygger oversvømmelser og forbedre vandmiljøet i åer og fjorde. Vi bidrager også til grundvandsbeskyttelse og byudvikling, som i de seneste år særligt har været i forbindelse med Odense Letbane og projekterne omkring Thomas B. Thriges Gade. Læs om nogle af projekterne her.

Prisudviklingen i detaljer

I de seneste år har prisen på vand og afløb været sammensat på følgende måde:

Prisudvikling for vand

Vand: kr/m3  2014  2015   2016 2017  2018   2019
Vand  7,25 7,75   8,75  8,50 7,00   7,00
Grundvandskrone *  1,00 1,00   1,00  1,00  1,00  1,00
Statsafgift på vand  6,13 6,53  6,25  6,25  6,37  6,37
I alt ekskl. moms  14,38 15,28   16,00  15,75  14,37  14,37
Moms 25%  3,60 3,82   4,00  3,94  3,59  3,59
Vand i alt inkl. moms  17,98 19,10   20,00  19,69  17,96  17,96
Inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast årlig afgift for vandmåler (600 kr. inkl. moms).
*) Grundvandskronen (indført i 2010) er øremærket til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som fx skovrejsning.

Prisudvikling for afledning af spildevand

Afløb: kr/m3  2014 2015  2016  2017  2018  2019 
Vandaflednings-bidrag  27,90 28,90  30,90  31,40  29,75  30,00
Moms 25%  6,98 7,23  7,73  7,85  7,44  7,50
Afløb i alt inkl. moms  34,88 36,13  38,63  39,25  37,19  37,50

           
Inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast årlig vandafledningsafgift (737,50 inkl. moms) pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på antal installationer.

Samlet prisudvikling for vand og spildevand

Vand og afløb: kr/m3
 
2014 2015 2016  2017  2018 2019 
Vand og afløb i alt inkl. moms
52,86 55,23 58,63 58,94 55,15  55,46