Spring til indhold

Prisudvikling

Stregtegning af mønter

Herunder kan du se prisudviklingen på vand og afløb gennem de seneste år.

Sådan formes vandprisen

Hele vandsektoren - og dermed også VandCenter Syd - er underlagt et prisloft. VandCenter Syd er et kommunalt ejet selskab, som økonomisk set skal hvile i sig selv og ikke må lave profit.

Vandprisen påvirkes bl.a. af vores investeringer i nye anlæg, renovering og vedligehold på vand- og spildevandsområdet, samt den generelle prisudvikling i samfundet, fx på el og brændstof.

Nu og i de kommende år gennemfører VandCenter Syd mange store investeringsprojekter i Odense og Nordfyns kommuner. Det gælder bl.a. løsninger til at håndtere stigende mængder regn, forebygge oversvømmelser og forbedre vandmiljøet i åer og fjorde - bl.a. ved at gennemføre separatkloakering i udvalgte områder.

Derudover skyder en række nye bolig- og erhvervsområder op i de kommende år, og her har vi en vigtig opgave i at etablere vandforsyning og spildevandshåndtering.

Læs om nogle af vores aktuelle projekter her.

Prisudviklingen i detaljer

I de seneste år har prisen på vand og afløb været sammensat på følgende måde:

Prisudvikling for vand

Vand: kr/m3   2019 2020  2021   2022 2023  2024 
Vand   7,00  7,00  7,00  6,50  6,50  6,65
Grundvandskrone *  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00
Statsafgift på vand   6,37  6,37  6,37  6,37  6,37  6,37
I alt ekskl. moms   14,37  14,37  14,37  13,87  13,87  14,02
Moms 25%   3,59  3,59  3,59  3,47  3,47  3,51
Vand i alt inkl. moms   17,96  17,96  17,96  17,34  17,34  17,53
Inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast årlig afgift for vandmåler (600 kr. inkl. moms).
*) Grundvandskronen (indført i 2010) er øremærket til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som fx skovrejsning.

Prisudvikling for afløb (afledning af spildevand)

Afløb: kr/m3  2019  2020  2021   2022 2023   2024
Vandaflednings-bidrag   30,00  29,50  28,75  28,75  29,50  32,00
Moms 25%   7,50  7,38  7,19  7,19  7,38  8,00
Afløb i alt inkl. moms   37,50  36,88  35,94  35,94  36,88  40,00

           
Inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast årlig vandafledningsafgift (750,00 inkl. moms) pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på antal installationer.

Samlet prisudvikling for vand og afløb

Vand og afløb: kr/m3
 
2019  2020   2021  2022 2023   2024
Vand og afløb i alt inkl. moms
 55,46  54,84  53,90  53,28  54,22  57,53