Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Spildevandskvalitet

Stregtegning af fisk

Vi fører skrap kontrol med det rensede spildevand, som vi leder tilbage til naturen. - Og alle analyser viser, at VandCenter Syds renseanlæg fuldt ud overholder de gældende krav.

Herunder kan du se resultaterne fra det seneste års analyser af det rensede spildevand fra VandCenter Syds renseanlæg:

Udløbsværdier* 2018

 

Analyseparameter Målte værdier  Højest tilladelige værdier 
Organisk stof: -B15** 3,18 mg/l 8 mg/l
Kvælstof 5,02 mg/l 8 mg/l
Fosfor 0,25 mg/l 0,5 mg/l

 

* Udløbsværdierne for 2018 er baseret på Miljøcenter Odenses kontrolberegninger, som er angivet i kg/døgn, mens resultaterne i skemaet ovenfor er omregnet således, at de direkte kan sammenlignes med kravværdierne i mg/l.
 
** BI5 (fem døgns iltforbrug) = et udtryk for mængden af biologisk letomsætteligt organisk stof.

Du kan også se en detaljeret analyse af vores biogødning (restproduktet fra spildevandsrensning).