Spring til indhold

Spildevandskvalitet

Stregtegning af fisk

Vi fører skrap kontrol med det rensede spildevand, som vi leder tilbage til naturen.

Herunder kan du se resultaterne fra det seneste års analyser af det rensede spildevand fra VandCenter Syds renseanlæg:

Udløbsværdier* 2023

 

Analyseparameter Målte værdier  Højest tilladelige værdier 
Organisk stof: -B15** 1,99 mg/l 8 mg/l
Kvælstof 4,43 mg/l 8 mg/l
Fosfor 0,25 mg/l 0,5 mg/l

 

* Udløbsværdierne for 2023 er baseret på Miljøcenter Odenses kontrolberegninger, som er angivet i kg/døgn, mens resultaterne i skemaet ovenfor er omregnet således, at de direkte kan sammenlignes med kravværdierne i mg/l.
 
** BI5 (fem døgns iltforbrug) = et udtryk for mængden af biologisk letomsætteligt organisk stof.

Du kan også se en detaljeret analyse af vores biogødning (restproduktet fra spildevandsrensning).