Spring til indhold

Aktuelle udviklings- og innovationsprojekter

Stregtegning af skriv projekt

Herunder kan du få et overblik over et udvalg af aktuelle udviklings- og innovationsprojekter, som vi deltager i.

ARCADIA: Transformative Climate Resilience by Nature-based Solutions in the Continental Bio-geographical Region

Kontaktperson: Merete Hvid, mhd@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: I den fynske del af projektet: Odense Kommune, Syddansk Universitet, Odense Fjord Samarbejdet og Region Syddanmark. 
I alt omfatter projektet 43 partnere fra ni europæiske lande.

SOFTSENSOR:  Udvikling af soft sensorer til at optimere operationer på små, ubemandede spildevandsanlæg

Kontaktperson: Nerea Uri Carreño, nur@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Bionic Systems Solutions ApS

D4RUNOFF

Kontaktperson: Uffe Gangelhof, uga@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aqualia (ES), ITG (ES), GEUS (DK), Universidad de Cantabria (ES), Københavns Universitet m.fl.

Vandkant

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Novafos, Vejle Spildevand, EnviDan, Aalborg Universitet

CCCH2 - Kombineret Carbon Capture og grøn hydrogen produktion

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Estech A/S, PureteQ A/S, DTU og Dansk Gasteknisk Center A/S

Nacat - katalytisk fjernelse af lattergas på sidestrømsanlæg

Kontaktperson: Nerea Uri Carreño, nur@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Tårnby Forsyning, Envidan, Hillerød Spildevand, Haldor Topsøe, DTU

Ares – Aktiv Reduktion af Emissioner fra Spildevandsanlæg

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Biofos, Aarhus Universitet, DTU, Envidan

Radiate

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: HOFOR, Aarhus Vand, Aalborg Vandkoncern og Biofos, Envidan, Informetics og AAU 

Det Holistiske LAR-vejbed

Kontaktperson: Rikke Hansen, rih@vandcenter.dk
Øvrige partnere: 
AU - Byggros - Envidan - KU - SDU

Overløb

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: Novafos - AaV - COWI - Kruger - AAU - SDU - Dryp - BSS - InforMetics A
Se også projektets LinkedIn-side

Reseau

Kontaktperson: Nerea Uri Carreño, nur@vandcenter.dk
Øvrige partnere: 
Aqualia, ITG
website: https://life-reseau.eu

Slambehandlingsteknologier og gødningsværdi af restprodukter belyst gennem en livscyklusvurdering og dyrkningsforsøg

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Biofos, Fors, KU

Linking of Chemical and Toxicological Fingerprints: VANDALF

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: KU, Biofos, Eurofins, DEP, Eawag, MSCI, EPA

Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: DTU, Biofos, Aarhus Vand

Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: Mariager Fjord Vand, Hedensted Spildevand, Lemvig Forsyning, Åge Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet samt Teknologisk Institut 
Andet: Se video om forskningsprojektet

Undersøgelse af mulig introduktion af MABR-teknologi

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk

ASIR - Automated Sewer Inspection Robot

Kontaktperson: Per Hallager, ph@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Tiny Mobile Robots, AAU, SDU, Envidan, FKSSlamson, INLOC Robotics, Aarhus Vand, HOFOR 
website: https://asir.create.aau.dk