Spring til indhold

Aktuelle udviklings- og innovationsprojekter

Stregtegning af skriv projekt

Herunder kan du få et overblik over et udvalg af aktuelle udviklings- og innovationsprojekter, som vi deltager i.

Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: Mariager Fjord Vand, Hedensted Spildevand, Lemvig Forsyning, Åge Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet samt Teknologisk Institut 
Andet: Se video om forskningsprojektet

Undersøgelse af mulig introduktion af MABR-teknologi

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk

UAIM - Lift for Management. Beskrivelse og optimering af forretningsprocesser 

Kontaktperson: Andreas Bassett, aba@vandcenter.dk
Øvrige partnere: WRF, Jacobs samt en række nordamerikanske forsyninger

Darwin - resistens i spildevandssystemer

Kontaktperson: Lise Havsteen, lha@vandcenter.dk
Øvrige partnere: KU samt en række internationale universiteter og forsyninger

Low-Energy and Low-carbon Nitrogen removal. Udredning af dårligt belyste nitrogen pathways i renseproecessen

Kontaktperson: Nerea Uri, nur@vandcenter.dk
Øvrige partnere: North Western University

ASIR - Automated Sewer Inspection Robot

Kontaktperson: Per Hallager, ph@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Tiny Mobile Robots, AAU, SDU, Envidan, FKSSlamson, INLOC Robotics, Aarhus Vand, HOFOR 

NaToxAq (Naturlige toksiner i jord og ferskvandssystemet) 

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR m.fl. 

Online DNA – optimerede miljøteknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Biofos, Aalborg Kloak, Aarhus Vand, Vienna University

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi ved plantevalg i vejbede

Kontaktperson: Lærke Sangill, lkn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR, Aarhus Vand, Odense Kommune, Brøndby Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune

Projektbeskrivelse

Distributed Online Monitoring of the Urban Water Cycle Project (DONUT)

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, Montem IVS, Informetics Aps

ReCover P - Recovery of Phosphorus from Waste Water Treatment Systems

Kontakperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, SDU, University of Vienna, Katholiske Universitet Leuven, Institute of Chemestry of Clermont Ferrand, Krüger A/S, ARWOS, Billund Vand, Aarhus Vand, Aalborg Forsyning, VCS

Granulært slam (Balancing flocs and grtanules for activated sludge process intensifitation in plug flow configurations

Kontakperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: En række udenlandske universiteter med University of Kansas i spidsen

Mikrobiologisk database 

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg

Mikrobiologisk database for biogasanlæg (slam i rådnetanke)

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg