Spring til indhold

Aktuelle udviklings- og innovationsprojekter

Stregtegning af skriv projekt

Herunder kan du få et overblik over et udvalg af aktuelle udviklings- og innovationsprojekter, som vi deltager i.

Ares – Aktiv Reduktion af Emissioner fra Spildevandsanlæg

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Biofos, Aarhus Universitet, DTU, Aarhus universitet, Envidan

Kemisk kortlægning af fosforressourcerne på renseanlæg med henblik på effektiv genindvinding

Kontaktperson: Nina Almind-Jørgensen, nal@vandcenter.dk eller Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Billund Vand, DIN forsyning

Slambehandlingsteknologier og gødningsværdi af restprodukter belyst gennem en livscyklusvurdering og dyrkningsforsøg

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Biofos, Fors, KU

FUBAF: From Urban Bio-waste to Animal Feed

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Biofos, Envidan, DTU, UniBio, LiqTech, AarhusVand

Circular resource utilization of residual sludge: Development of unit to produce activated carbon from biochar

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Aquagreen, DTU

Linking of Chemical and Toxicological Fingerprints: VANDALF

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: KU, Biofos, Eurofins, DEP, Eawag, MSCI, EPA

Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: DTU, Biofos, Aarhus Vand

Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: Mariager Fjord Vand, Hedensted Spildevand, Lemvig Forsyning, Åge Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet samt Teknologisk Institut 
Andet: Se video om forskningsprojektet

Undersøgelse af mulig introduktion af MABR-teknologi

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk

UAIM - Lift for Management. Beskrivelse og optimering af forretningsprocesser 

Kontaktperson: Andreas Bassett, aba@vandcenter.dk
Øvrige partnere: WRF, Jacobs samt en række nordamerikanske forsyninger

ASIR - Automated Sewer Inspection Robot

Kontaktperson: Per Hallager, ph@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Tiny Mobile Robots, AAU, SDU, Envidan, FKSSlamson, INLOC Robotics, Aarhus Vand, HOFOR 

NaToxAq (Naturlige toksiner i jord og ferskvandssystemet) 

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR m.fl. 

Online DNA – optimerede miljøteknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Biofos, Aalborg Kloak, Aarhus Vand, Vienna University

Distributed Online Monitoring of the Urban Water Cycle Project (DONUT)

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, Montem IVS, Informetics Aps

Mikrobiologisk database 

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg

Mikrobiologisk database for biogasanlæg (slam i rådnetanke)

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg