Spring til indhold

Aktuelle udviklings- og innovationsprojekter

Stregtegning af skriv projekt

Herunder kan du få et overblik over et udvalg af aktuelle udviklings- og innovationsprojekter, som vi deltager i. Flere af projekterne kan du læse mere om i projektrapporter og på egne hjemmesider.

Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk 
Øvrige partnere: Mariager Fjord Vand, Hedensted Spildevand, Lemvig Forsyning, Åge Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet samt Teknologisk Institut 
Andet: Se video om forskningsprojektet

NaToxAq (Naturlige toksiner i jord og ferskvandssystemet) 

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR m.fl. 

SmarFilter-Fe – en add-on løsnng til jernfjernelse fra råvand

Kontaktperson: Finn Mollerup, fm@vandcenter.dk
Øvrige partnere: VIA University College, Aarhus Vand, Amphi-Bac

PAS – Plastic Air Softening

Kontaktperson: Thomas Abildgaard Jørgensen, taj@vandcenter.dk
Øvrige partnere: AA-Water ApS, HOFOR

Energi- og klimaoptimering ved anvendelse af deammonifikationsprocesser i side- og hovedstrøm

Kontaktperson: Nerea Uri, nur@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Biofos, Envidan, Aarhus Universitet, DHI

Online DNA – optimerede miljøteknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Biofos, Aalborg Kloak, Aarhus Vand, Vienna University

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi ved plantevalg i vejbede

Kontaktperson: Lærke Sangill, lkn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR, Aarhus Vand, Odense Kommune, Brøndby Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune

Projektbeskrivelse

Distributed Online Monitoring of the Urban Water Cycle Project (DONUT)

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, Montem IVS, Informetics Aps

PCP - Prækommercielle indkøb

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Erhvervsstyrelsen, Rambøll, DANVA og en række forsyninger 

Dynamiske skybrudskort

Kontaktperson: Justine Hénonin, juh@vandcenter.dk
Øvrige partnere: SCALGO, Aarhus Universitet, COWI, Odense Kommune m.fl.

Smart Water City

Kontaktperson: Agnethe Nedergaard Pedersen, anp@vandcenter.dk
Øvrige partnere: DTU m.fl.

Online DNA-sekventering til driftsoptimering af renseanlæg.

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Aalborg Forsyning 

Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast og organisk stof

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: TI, AL2, Vand og Affald, Dankalk 

Vandforsyningens Water Footprint

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Øvrige partnere: HOFOR, DTU, Aarhus Vand

Livscyklusvurdering af klimatilpasningsteknologier til regn

Kontaktperson: Gerda Hald, gh@vandcenter.dk
Øvrige partnere: DTU, HOFOR, Aarhus Vand 

BioCap

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: SDU (projektleder), KIER (Korea) 

ReCover P - Recovery of Phosphorus from Waste Water Treatment Systems

Kontakperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, SDU, University of Vienna, Katholiske Universitet Leuven, Institute of Chemestry of Clermont Ferrand, Krüger A/S, ARWOS, Billund Vand, Aarhus Vand, Aalborg Forsyning, VCS

Granulært slam (Balancing flocs and grtanules for activated sludge process intensifitation in plug flow configurations

Kontakperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: En række udenlandske universiteter med University of Kansas i spidsen

Mikrobiologisk database 

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg

Mikrobiologisk database for biogasanlæg (slam i rådnetanke)

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg