Spring til indhold

Strategier og handleplaner

Stregtegning af gode bøger om vand

Her finder du VandCenter Syds politik og strategier for grundvandsbeskyttelse. Du kan også læse vores handleplaner for grundvandsbeskyttelse for hver af vores kildepladser.

Vores politik for grundvandsbeskyttelse

  • VandCenter Syd mener, at grundvandsforurening skal bekæmpes ved kilden.
  • VandCenter Syd vil beskytte grundvandet, så der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand på kildepladserne.
  • VandCenter Syd vil basere vandforsyningen på drikkevand produceret af grundvand, som kun kræver en simpel vandbehandling. Videregående vandbehandling for at fjerne forurening er sidste udvej og altid en midlertidig løsning.
  •  VandCenter Syd vil arbejde for en bæredygtig udvikling på kildepladserne som et led i grundvandsbeskyttelsen – bl.a. via skovrejsning.
  • VandCenter Syd vil udnytte grundvandsressourcen således, at der er færrest mulige negative effekter på grundvandskvaliteten.
  •  VandCenter Syd vil sikre forbrugerne et optimalt afkast af investeringerne i grundvandsbeskyttelse i form af god drikkevandskvalitet og forsyningssikkerhed.
  • VandCenter Syd vil via formidling forbedre omverdenens forståelse for, at der er behov for at beskytte grundvandet.
  • VandCenter Syd vil arbejde for at forbedre de lovfæstede muligheder for grundvandsbeskyttelse.
  • VandCenter Syd vil have et højt fagligt niveau i arbejdet med grundvandsbeskyttelse for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer.
  • VandCenter Syd vil være en kompetent og attraktiv samarbejdspartner for myndigheder og interessenter. Grundvandsbeskyttelse kræver samarbejde.

Handleplaner for kildepladser

Vi arbejder målrettet på at beskytte vores drikkevandsboringer og de omkringliggende områder, hvor grundvandet gennem mange år bevæger sig frem til boringerne.Vores boringer er samlet på såkaldte kildepladser, og vi udarbejder detaljerede handleplaner for hver kildeplads. Handleplanerne beskriver indvindingen ved hver kildeplads samt nuværende og kommende tiltag, der er sat i værk for at beskytte grundvandet.   

Strategi for grundvandsbeskyttelse

Vi laver handleplanerne for kildepladserne ud fra kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der videre er udarbejdet ud fra en løbende national kortlægning af grundvandet. Forud for vores arbejde med grundvandsbeskyttelse sker med andre ord en detaljeret monitorering og kortlægning af grundvand, som vi baserer vores indsats på. Du kan læse mere om, hvordan VandCenter Syd arbejder med grundvandsbeskyttelse i vores strategi for grundvandsbeskyttelse: