Spring til indhold

Regnvandsbassin langs med Langesøstien

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Et stykke af Langesøstien spærres af, mens vi anlægger et bassin til at håndtere regnvand fra Gartnerbyen. 

I perioden april til oktober 2019 etablerer vi et regnvandsbassin langs med Langesøstien.

Bassinet bliver skabt ved at udvide Bolbro Rende, som løber langs med stien i dag.

Det færdige bassin bliver ca. 400 meter langt og vil fremstå som en lille å ved siden af stien. Bassinet skal opmagasinere og rense regnvand fra det nye boligområde, Gartnerbyen. Vandet vil derefter løbe ud i Bolbro Rende. 
Den nuværende rende bliver ikke gravet dybere, men til gengæld udvidet i bredden mod cykelstien. 

Langesøstien lukkes fra april til oktober

Mens arbejdet står på, er vi nødt til at afspærre en strækning af Langesøstien (fra Stadionvej til Rugårdsvej). Det afspærrede område er markeret med orange på kortet herunder.

Stien vil være afspærret i hele arbejdsperioden fra april (uge 18) til udgangen af oktober. 

Vi beklager generne for de mange fodgængere og cyklister, som jævnligt benytter stien. På kortet herunder er der vist forslag til omkørsel med blåt (klik på kortet for stor version). 

Kort over lukning af Langesøstien, april til oktober 2019

Omkørselsruten er fastlagt i samarbejde med Odense Kommune og Fyns Politi med særligt fokus på ”Sikker skolevej” for de mange, der bruger stien til og fra skole. 

Adgang til og fra stien

I dag er der to nedgange til Langesøstien fra Thomas Overskous Vej. Begge disse nedgange bliver fjernet i projektperioden. 
Nedgangen mellem Thomas Overskous Vej 20 og 22 bliver efterfølgende genetableret med gelænder og ekstra bredde. Nedgangen mellem nr. 4 og 6 bliver ikke genetableret.

Kommunen sikrer adgang til Gartnerbyen

I forlængelse af vores arbejde med regnvandsbassinet arbejder Odense Kommune på at anlægge stier fra det nye boligområde i Gartnerbyen til Langesøstien og Middelfartvej. Der bliver lavet adgang med trapper og asfalterede cykelstiramper i 2,5 meters bredde.
Ramperne mod Langesøstien udføres på en stejl skråning og kræver derfor støttemure.

Et grønt udtryk

Vi lægger vægt på at bevare det grønne udtryk omkring Langesøstien og tilstræber at begrænse fældning af træer og buske på skråningen. De nye støttemure bliver dækket med planter, og der bliver genplantet træer og buske, hvor der er plads mellem støttemurene.