Spring til indhold

Stort underjordisk bassin ved Højstrupvej

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd  har etableret et underjordisk bassin, som skal aflaste kloaknettet i dele af Bolbro-området, når det regner. 

Denne side er sidst opdateret d. 7. maj 2019

 Regnvandsbassin Højstrupvej/Møllemarksvej, Odense. VandCenter Syd


Hvor og hvorfor? 
I tilknytning til kloakarbejdet omkring letbanen har VandCenter Syd etableret et 5300 m³ stort underjordisk bassin ved Højstrupvej/Møllemarksvej. 
Bassinet skal aflaste kloaksystemet i dele af Bolbro-området, så der i fremtiden vil opleves færre oversvømmelser i kældre samt overløb til terræn og Bolbro Rende. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Per Aarsleff,

Hvordan og hvor meget?
Det har været en lang periode med store maskiner, støv og støj omkring byggepladsen, men nu er vi ved at være i mål efter at have opgravet og bortkørt 15.175 m³ jord, sat (banket) ca. 675 tons spuns omkring byggegruben, sat (banket) 253 betonpæle på tilsammen 4.111 m under det nye bassin, kørt 3.687 m³ beton til støbning af bassin og lagt ca. 1 km små og store kloakrør omkring bassinet og i de tilstødende veje. Dertil kommer tekniske installationer som skylletromler, pumper, dæksler, tapper og el/SRO.


Hvad mangler?
Der skal etableres forbindelse til kloaknettet, hvilket bl.a. betyder, at vi skal arbejde i Møllemarksvej i ca. 2 uger. I den periode vil der være midlertidig omkørsel ind over byggepladsen. Dette arbejde forventes at være afsluttet sidst i maj.


Færdiggørelse af den kommunale p-plads
Når vi er færdige med det sidste, overdrages det kommunale p-areal til Odense Letbane, som efterfølgende etablerer ny parkeringsplads på området. Dette arbejde forventes påbegyndt i august i år.