Spring til indhold

Brogårdsvej

Stregtegning af gravearbejde

VandCenter Syd har anlagt en ekstra stor underjordisk kloakledning i Brogårdsvej mellem Kirkelundsvej og Odense Å. Den nye store ledning styrker kloaksystemet, så det bedre kan håndtere den stigende mængde regnvand, som klimaforandringerne medfører i Odense.

Baggrund for projektet

Når det regner meget kraftigt eller uafbrudt i længere perioder, bliver kloakkerne så fyldte, at de løber over. Det betyder, at en blanding af regn- og spildevand løber fra de fyldte kloakker og direkte ud i Odense Å bl.a. ved Brogårdsvej - uden at blive renset på et renseanlæg. Disse såkaldte "overløb" belaster naturen. Ifølge Odense Kommunes spildevandsplan skal overløbene reduceres med 50%. Det mål opfylder den nye bassinledning så rigeligt, fordi den er blevet dimensioneret til at imødegå klimaforandringer og de opstuvningsproblemer, som fra tid til anden kan opleves i området.

Projektets omfang

Projektet omfatter:
  • ca. 650 m bassinledning 
  • ny udløbsledning til Odense Å 
  • flere betonbygværker med forskellige installationer 
  • andre mindre ledningsarbejder

Bassinledningen består af betonrør med en diameter på 2,2 meter, og den har et volumen på ca. 2.500 m³.

Ca. 600 m af ledningen er etableret ved tunnelering i op til 8 – 10 meters dybde fra Brogårdsvej 45 til krydset Kirkelundsvej/Brogårdsvej. Arbejdet er udført med en tunneleringsmaskine med en minigraver i fronten. Tunneleringsmaskinen har gravet sig langsomt frem under Brogårdsvej. Den udgravede jord er blevet ført ud gennem maskinen og tilbage gennem tunnelen og op i byggegruben. Samtidig har vi sænket betonrør ned i gruben og presset dem ind i tunnelen.

De øvrige dele af projektet er udført ved traditionel opgravning. 


Dokumenteret effekt efter blot et halvt år

Anlægget blev taget i brug i juni 2010.

I perioden juli – december 2010 har der været overløb fra Brogårdsvej til Odense Å to gange. Her er der samlet set løbet omkring 1.500 m³ blandet regn- og spildevand i åen. Hvis bassinledningen ikke var blevet anlagt, ville det have drejet sig om ca. 47.000 m³. Det vil sige, at det nye anlæg på et halvt år har ”sparet” Odense Å for omkring 45.500 m³ blandet regn- og spildevand. 


Mere information

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektchef Liselotte Jensen på lj@vandcenter.dk eller VandCenter Syds kunderådgivning for nærmere information.