Spring til indhold

Ejersmindevej

Stregtegning af rør

Udfordrende klimaforhold kræver nytænkende løsninger. I 2009 opkøbte VandCenter Syd syv parcelhuse, der var stærkt plagede af oversvømmelser. Vi rev husene ned og anlagde nye regnvandsbassiner til at håndtere de stigende regnmængder.

Baggrund for projektet

Ejersmindevej i bydelen Sanderum i udkanten af Odense er et villakvarter, der måtte give op over for de tilfælde af ekstrem nedbør, der har ramt Danmark de seneste fem-ti år. Området var fra 2005 til 2008 hårdt ramt tre gange af regnskyl, hvor hverken kloakker, regnvandsledninger eller bassiner har kunnet forhindre kælderoversvømmelser i området generelt.
 
De nye regnvandsbassiner kan håndtere i alt ca. 10.000 m3 regnvand. Det svarer til en "50-års regnhændelse" dvs. et voldsomt regnvejr, der statistisk set kun optræder én gang hvert 50. år.

Projektets omfang

For at kunne anlægge de nye regnvandsbassiner opkøbte VandCenter Syd syv ejendomme på Ejersmindevej. Disse ejendomme blev i starten af 2009 revet ned for at kunne udvide et eksisterende regnvandsbassin på Ejersmindevej. Derudover byggede vi et nyt bassin på hjørnet af Vestre Boulevard og Mågebakken. Se bassinerne her.

Mere information

Du kan også læse mere om projektet på klimatilpasning.dk eller se tv-indslag fra TV2 Fyn:
  • Søer frem for parcelhuse bragt på TV2 Fyn 24. marts 2009 (videoklippet er ikke længere tilgængeligt, men notitsen kan læses).
  • Huse rives ned efter klimaskift bragt på TV2 Fyn 14. maj 2008 (videoklippet er ikke længere tilgængeligt, men notitsen kan læses).

Projektingeniør Nena Kroghsbo var faglig projektleder.