Spring til indhold

Fjernaflæste målere

Tegning af fjernaflæst vandmåler

I de kommende år frem mod 2025 installerer vi fjernaflæste vandmålere hos alle vores vandkunder.  

Vi indfører fjernaflæste vandmålere

I de kommende år frem mod 2025 udskifter VandCenter Syd alle vandmålere hos kunderne til en ny type, som kan fjernaflæses. Det betyder, at vores kunder fremover ikke behøver at indberette deres årsforbrug. 

Vandmålerne bliver skiftet i etaper område for område gennem de næste år. Vi giver hver enkelt kunde direkte besked 1-3 uger før deres måler skal skiftes. Målerne skiftes af VandCenter Syds egne montører og af montører fra Nordic Meter Replacement (NMR).

Tidsplan for målerskift

På kortet her kan du se, hvornår vi forventer at skifte måler i dit område. Kortet opdateres løbende, efterhånden som tidsplanen lægges fast. Du kan klikke på et farvet område eller søge på din adresse.
Bemærk: Søgningen finder kun adresser i det viste kortudsnit. Zoom ud på kortet, hvis din adresse ikke kan findes i første omgang. 

Se kort i fuld skærm

Fordele ved fjernaflæst måler

En fjernaflæst vandmåler giver nye fordele og muligheder:

Dit ansvar

Selv om måleren kan fjernaflæses, er det fortsat dit eget ansvar at holde øje med dit vandforbrug. 

Du har også ansvaret for, at din vandinstallation omkring måleren fungerer.

Inden vi skifter din måler, skal du tjekke at rør og lukkehaner rundt om måleren er i orden. Følg denne vejledning til at teste dine lukkehaner.

Sådan virker den fjernaflæste måler

Måleren registrerer, hvor mange kubikmeter vand der passerer igennem den. Kubikmetertallet sendes krypteret til en server, hvorfra det bliver brugt til at afregne vandforbrug.

Du har fortsat selv ansvaret for at holde øje med dit vandforbrug og eventuelle utætheder på din installation. Her finder du gode tips til at holde styr på vandforbruget.

Måleren kører på batteri med mange års levetid. 

Har du spørgsmål?

Kig forbi vores FAQ om fjernaflæste vandmålere, hvor du finder svar på de hyppigst stillede spørgsmål.
Har du yderligere spørgsmål til projektet, kan du kontakte vores montører på nymaaler@vandcenter.dk eller tlf. 24 20 96 68. 

Skiftet til fjernaflæste vandmålere gennemføres i samarbejde med Saint Gobain • Brødrene Dahl  Cibicom • Connect44 • Administrationsservice Fyn • BlueIdea • Nordic Meter Replacement