Spring til indhold

Hvordan afregnes mit vandforbrug?

Hvert kvartal betaler du forud – aconto – for dit forventede vandforbrug i kvartalet. Aconto-beløbene er beregnet ud fra dit vandforbrug i året før, dvs. dine aconto-regninger i 2022 er beregnet ud fra dit vandforbrug i 2021, delt med fire.

Hidtil har det været sådan, at dit faktiske vandforbrug er blevet gjort op én gang om året (pr. 31/12), og du har modtaget en samlet årsafregning, hvor dine aconto-indbetalinger er modregnet.

Når du får en fjernaflæst vandmåler, afregner vi fremover dit faktiske vandforbrug hvert kvartal. Det vil sige, at du hvert kvartal modtager en opgørelse af dit faktiske vandforbrug i det seneste kvartal sammen med en aconto-opkrævning for det kommende kvartal.

På den måde bliver det løbende modregnet, hvis du har indbetalt for lidt eller for meget aconto, og det mindsker risikoen for store efterregninger. Du får dine regninger på samme tidspunkt og med samme betalingsfrister som hidtil. 

Har du spørgsmål til din vandregning, skal du kontakte Administrationsservice Fyn, som håndterer afregning for os. Administrationsservice Fyn kan kontaktes på asfyn.dk, tlf. 70 13 19 00 og kundecenter@asfyn.dk