Spring til indhold
Stregtegning af vandhane med dryp

Hvis du har en fjernaflæst vandmåler og er tilmeldt alarmservice, vil du modtage alarmbesked ved tegn på utætheder - enten brud og lækage. Her kan du se, hvordan du skal forholde dig ved de forskellige alarmer.

Alarm: BRUD

Alarmen brud betyder, at din vandmåler har registreret meget højt vandforbrug i mere end en time. Det kan være tegn på et rørbrud, hvor store mængder vand løber ud.

Vi anbefaler, at du straks tjekker:

  • Om et toilet løber voldsomt
  • Om en vandhane (inde eller ude) er fuldt åben, så vand fosser ud
  • Om der strømmer vand fra synlige vandrør eller ventiler i dit hus, fx omkring din varmtvandsbeholder, håndvaske m.v.

Kan du ikke selv finde og stoppe årsagen til det høje vandforbrug, kan der være brud på et skjult rør. Vi anbefaler, at du kontakter en VVS'er. 
I mellemtiden kan du lukke helt for vandtilførslen på lukkehanen ved din vandmåler, når du ikke skal bruge vand. Så begrænser du yderligere vandtab.

Alarm: LÆKAGE

Alarmen lækage betyder, at din vandmåler har registreret et konstant vandforbrug over 24 timer. Det er tegn på en utæthed i systemet.

Vi anbefaler, at du tjekker:

  • Om et toilet løber
  • Om en vandhane (inde eller ude) drypper
  • Om ventilerne omkring din varmtvandsbeholder eller varmeveksler er utætte. 

En VVS'er kan hjælpe dig med at opspore og reparere utætheder.