Spring til indhold

Havnen

Stregtegning af by-kvadratisk

I 2007 skabte VandCenter Syd (dengang Odense Vandselskab), COWI A/S og Arkil A/S sammen et af Danmarks hidtil største afløbsanlæg med rørstørrelser op til 2,5 meter i indvendig diameter. Målet var at forebygge oversvømmelser i fremtiden, hvor meteorologerne spår om større og større mængder regn.

Stort afløbsanlæg på Odense Havn


Fremtidssikring

Meteorologer forventer, at vi på grund af klimaforandringer vil opleve stadigt større og kraftigere regnskyl i løbet af de næste 100 år. Og mange spår, at vandstanden i havene vil stige med op til 0,5 meter i samme periode.
 
Det betyder enorme mængder vand, som fremtidens afløbssystemer skal kunne holde til. Derfor var der allerede i 2007 behov for at opgradere dele af kloaknettet i Odense til at kunne håndtere de stigende vandmængder, der er på vej.

Kæmpe underjordiske kloakrør

På Odense Havn foregik det ved at lægge store underjordiske kloakrør på hele 2,5 meter i diameter over en længere strækning. Disse rør kan rumme store mængder af både regn og spildevand og er dermed forberedt til fremtidens større regnskyl og højere vandstand i Odense Kanal.
 
En positiv bieffekt ved de store rør er, at de under normale omstændigheder (dvs. når der ikke er kraftig regn) også kan bruges som bassin til at opbevare regn og spildevand. På den måde kan vi "holde" på spildevandet, indtil vores renseanlæg har ledig kapacitet til at rense det. Det forebygger overfyldte kloakker, hvorfra regn og spildevand tidligere kunne risikere at løbe urenset direkte ud i Odense Kanal.

Gravearbejde i to etaper

Projektet blev gennemført i to store etaper.
I første etape lagde vi nye ledninger omkring Odense Havn fra et underjordisk bygværk ved siden af Marineforeningens hus (ved Londongade/Toldbodvej) til pumpestationen ved Gammelsø. Kortet herover viser, hvor rørene ligger. Ved molen ved FREMs klubhus på Gammelsø er der lavet et nødudløb, hvor overskydende vand kan løbe ud ved ekstreme regnskyl. I anden etape lagde vi rør fra Tarup langs med Bolbro Rende gennem Åløkkeskoven og frem til Gammelsø. Af hensyn til den følsomme natur i skoven udførte vi denne del af arbejdet med tunnelering, hvor en underjordisk gravemaskine sænkes ned i et hul og derfra graver rørtunnelen ud under jorden. På den måde undgår man voldsomme opgravninger af haver, veje og naturområder.

Samarbejdspartnere

De nye store kloakrør i projektet blev lagt i samarbejde med firmaerne Arkil A/S (traditionel opgravning), Østergaard A/S (tunneleringsarbejde som nævnt ovenfor) og Jorton as (underjordiske bygværker, hvor kloakrørene samles).