Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger   

Der er i øjeblikket ingen renovering af vandledninger.

 


Etablering af nye vandledninger

Der er i øjeblikket ingen etablering af nye vandledninger. 

Renovering af kloakledninger 

Området nord for Hestehaven

 

VandCenter Syd er nu færdig med at renovere kloakledninger i et område nord

for Hestehaven.

Se oversigt over arbejderne her. (Oversigtsplan) 

 

Ultimo januar 2019 forventer vi, at de udførte renoveringer kontrolleres ved TV-inspektion.

Berørte lodsejere får direkte besked inden.

 

Nyborgvej

 

I ugerne 3 - 5, vil der periodisk blive udført opfølgende arbejder i forbindelse

med renovering af spildevandsstik på Nyborgvej.

 

Det drejer sig om følgende datoer:

Den 17., 21., 22., samt den 25. – 31. januar.

 

Arbejderne vil primært blive udført i den sydlige del af Nyborgvej –  mellem Rødegårdsvej og Eriksgade.

Der vil typisk blive arbejdet 12 – 16 timer pr. dag. Der holdes med lastbiler ved udvalgte brønde og der

bruges 2 – 3 timer pr. operation, før man flytter videre til den næste brønd.

 

Berørte lodsejere informeres inden arbejdet påbegyndes.

 

Se omfanget af arbejderne  her:

 

 

 


Etablering af nye kloakledninger 

Gartnerbyen

I forbindelse med en ny stor udstykning i Bolbro, etableres der nye regn- og spildevandsledninger.
Arbejdet udføres i perioden fra medio januar 2018 til ultimo august 2019.