Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger 

Vi renoverer vandledninger i Ruevej og Flintebjerg fra Rue Hed og lidt ned af Flintebjerg. Fra den 15. marts til den 6. maj 2022. Se mere her: Ruevej - Flintebjerg.

- Vi renoverer vandledning fra Stigevej ned af Tanggårdsvej og over marken til Odense kanal. Fra den 25. april til den 3 juni 2022. Se projekttegning.


Etablering af nye kloakledninger

Boligområdet Sehestedparken ved Stenløkkevej, Otterup

Der etableres regn- og spildevandsledninger i Sehestedparken.
Arbejdet udføres fra starten af januar og forventes afsluttet ultimo juli 2022.
Projektleder: Dorte Fynsk Thomsen 

Stige

Vi etablerer spildevandsledning fra Stige gamle renseanlæg, Stigevej 324, 5270 Odense N,  til Nordvest Renseanlæg, Næsbyvej 130, 5270 Odense N langs Odense Kanal og Otterupvej. Projektet udføres i perioden fra den 4. april til 1. juli 2022.

Nyborgvej

Fra tirsdag den 19. april til og med tirsdag den 26. april. 

Kronprinsensgade og Gormsgade

Fra tirsdag den 19. april til og med torsdag den 21. april.