Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.


Renovering af vandledninger:   

Brittavej og Louisevej

Der renoveres vandledninger på Brittavej og Louisevej. Arbejdet udføres i perioden fra den 14. marts til den 24. april 2024.

Se projekttegning (PDF)

Cecilievej

Der renoveres vandledninger på Cecilievej. Arbejdet udføres i perioden fra den 2. til den 26. april 2024.

Se projekttegning (PDF)

Harlekinvej

Der renoveres vandledninger på Harlekinvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 10. april til den 6. maj 2024.

Se projekttegning (PDF)

Kvadrillevej og Slettensvej

Der renoveres vandledninger på Kvadrillevej og Slettensvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 16. april til den 24. maj 2024.

Se projekttegning (PDF)

Slettensvej - del 1

Der renoveres vandledninger på Slettensvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 13. maj til den 7. juni 2024.

Se projekttegning (PDF)

Kanefarten

Der renoveres vandledninger på Kanefarten. Arbejdet udføres i perioden fra den 21. maj til den 28. juni 2024.

Se projekttegning (PDF)

Slettensvej - del 2

Der renoveres vandledninger på Slettensvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 10. juni til den 12. juli 2024.

Se projekttegning (PDF)

Crinolinevænget

Der renoveres vandledninger på Crinolinevænget. Arbejdet udføres i perioden fra den 24. juni til den 19. juli 2024.

Se projekttegning (PDF)

Amelievænget

Der renoveres vandledninger på Amelievænget. Arbejdet udføres i perioden fra den 22. juli til den 16. august 2024.

Se projekttegning (PDF)


Etablering af nye vandledninger:  

Der er i øjeblikket ingen etablering af nye vandledninger.


Renovering af kloakledninger:   

Der er i øjeblikket ingen renovering af kloakledninger.


Etablering af nye kloakledninger: 

Bækkelunds Have (Villestofte)

Der etableres nye spildevandsledninger i Bækkelunds Have i Villestofte. Dette sker, da disse er svært beskadiget.
Projektet omfatter ca. 100 nye brønde, ca. 1800 m ledning, samt asfalt, gartner- og retableringsarbejder.
Arbejdet udføres i perioden fra primo august 2023 til medio juli 2024. 
Projektleder: Miriam Lind

Havnegade og Toldbodgade

Der etableres et nyt regnvandssystem således der er mulighed for at separatkloakere de byomdannelsesprojekter der udføres i Nørrebro-oplandet. Tillige etableres der ny regnvandsudløb og olieudskilleranlæg ved Pakhuskajen nord for Tværkajen 1.

Vi vibrerer spunsjern ned i jorden. Det larmer og vibrerer desværre meget og vi beklager generne. Vi forventer at være færdige med det arbejde på fredag den 25. august 2023.

Tidsplan:

Regnvandsudløb og olieudskilleranlæg: Medio august – ultimo oktober 2023

Havnegade: Ultimo oktober 2023 – april 2024

Toldbodgade: Marts 2024 – juni 2024

Projektleder: Bo Jørgensen 

Byggemodning Bellinge Fælled – Etape 4

Vi er nu gået i gang med byggemodning af Bellinge Fælled etape 4. Der bliver i denne etape byggemodnet ca. 83 parcelhusgrunde og 6 storparceller.
Spildevand fra området håndteres ved traditionel kloakering med rør og kobles til det eksisterende kloaksystem.
Regnvandshåndteringen sker, som i de første etaper, ved afvandingsrender og mindre bassinanlæg i terræn til forsinkelse af regnvandet inden det i sidste ende ledes til de eksisterende regnvandsbassiner. Nogle af regnvandsbassinerne skal udvides i forbindelse med den nye udstykning.
Arbejdet opstartes i løbet af september 2023 og forventes færdig ultimo august 2024. Derudover er der afsat tid til udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner frem til marts 2025.
Projektleder: Anne-Mette Lohmann Pretsch 

Flemmings Allé

Der etableres nye spildevandsledninger i forbindelse med renovering af Dyrskuepladsen.
Vejen vil i perioden være spærret.
Arbejdet udføres i perioden fra den 8. januar til maj 2024.
Projektleder: Daniel L. Andersen

Christmas Møllers Vej

I forbindelse med det store boligområde i Gartnerbyen har Odense Kommune vurderet, at det er nødvendigt at etablere et lyskryds ved Lavsenvænget/Christmas Møllers Vej. Det skal sikre afviklingen af trafikken og trafiksikkerheden. Det kan du læse mere om her: Nyt lyskryds ved Lavsenvænget/Christmas Møllers Vej (odense.dk)
Samtidig etablerer VandCenter Syd nye regnvandsledninger, hvor Odense Kommune alligevel graver.
Arbejdet udføres fra februar 2024 frem til juli 2024.
Projektleder: Anne-Mette L. Pretsch