Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger

Morud

VandCenter Syd udskifter vandledningerne fra Tokkerodvej via stien til Skovbrynet til Adamsminde gennem Fyrrebakken og Skovvej til Smørvråvej samt i vængerne Bøgevangen, Granbakken, Egebakken og Smørvråvej.

Arbejdet udføres i perioden 1. marts til 28. maj 2021. Se tegning over projektområdet i Morud (PDF)

Søbakkevej

Vi renoverer vandledninger i Søbakkevej fra 10. maj til 18. juni 2021. Se tegning over projektområdet ved Søbakkevej (PDF). 


Etablering af nye vandledninger

Vi etablerer ny vandledning fra Dalumvej 189 til Sivmosevænget 2 i perioden fra 6. april til 18. juni 2021. Se tegning over projektområdet (PDF)


Renovering af kloakledninger

Nordfyn

Fra mandag den 3. maj til og med torsdag den 6. maj 2021 renoverer vi kloakledninger følgende steder:

Egense Bygade
Kappendrup
Klingeskov
Krogsbøllevej
Norup Høje
Norupvej
Skolegade
Østrupskovgårdsvej
Frigårdsvej
Bredbjergvej
Stationsvej
Birkemosevej
Snavevej
Bogensevej
Hemmerslev
Slagsrupvej
Harritslevvej

Tirsdag den 4. maj og onsdag den 5. maj 2021 klargøres kloakledninger i Bredgade i Skamby.

Odense

Torsdag den 6. maj 2021 klargøres kloakledninger i  Edvard Weies Vænge.

 

Etablering af nye kloakledninger 

Solvej i Dalum

Der etableres en bassinledning Ø1200 BT i Solvej (Fra Dalumvej og til Lindevej).
Arbejdet udføres i perioden fra den 20. april til ultimo juni 2021.

Jarlsberggade og Rugårdsvej

Der etableres en ny regnvandsledning i Jarlsberggade fra jernbanen til Rugårdsvej og i Rugårdsvej fra Jarlsberggade og ca. 100 meter ned mod Vestre Stationsvej.

I forbindelse med arbejdet vil Jarlsberggade være spærret for gennemgående trafik. Når arbejdet i Jarlsberggade er afsluttet, vil Rugårdsvej efterfølgende blive ensrettet ind mod byen (mod øst), indtil sidste del af arbejdet er gennemført.

Projektet gennemføres for at kunne lede regnvand direkte til Odense Havn i stedet for til rensning på vores renseanlæg. Det giver mindre belastning på spildevandssystemet og mindsker risikoen for overløb fra kloakkerne.

  • Arbejdet i Jarlsberggade udføres i perioden:  11/1 - 19/5 2021

  • Arbejdet i Rugårdsvej udføres i perioden: 19/5 – 18/8 2021

Bystævnevej, Rømersvej og Middelfartvej

I fobindelse med Odense Kommunes forskønnelse af Bolbro etablerer VandCenter Syd regnbede langs Middelfartvej, Rømersvej og Bystævnevej samt udfører kloakarbejde i Rømersvej og Bystævnevej.

Projektet vil medføre opgravninger i Middelfartvej, Rømersvej og Bystævnevej. Anlægsarbejdet udføres i perioden ultimo februar 2021 til juli 2021. Beplantningsarbejdet vil blive udført senere. Projektet udføres sammen med byforskønnelse af Middelfartvej.