Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger

 

Der er i øjeblikket ingen renovering af vandledninger.

 


Etablering af nye vandledninger

 
Der er i øjeblikket ingen nyetablering af vandledninger.

 


Renovering af kloakledninger  

Der er i øjeblikket ingen renovering af ledninger. 

 

 


Etablering af nye kloakledninger 

Møllemarksvej og Stadionvej

Der udføres to anlægsprojekter som har til formål, at forbedre forholdene omkring vandløbet Bolbro Rende.
Dette gøres ved at omlægge eksisterende kloakering således at de eksisterende bassinkapaciteter ved Møllemarksvej og Stadionvej optimeres. Herved mindskes udløbet af urenset overløbsvand til Bolbro Rende.

Projekterne udføres fra primo maj til ultimo januar 2021.  

 

 

Åbakkevænget i Morud

 

Der etableres regn- og spildevandsledninger, samt et regnvandsbassin og pumpestation i forbindelse med en nyudstykning på 44 parceller og to storparceller, på Åbakkevænget i Morud.
Arbejdet udføres frem til ultimo januar 2021.

 

 

Solvej i Dalum

Der etableres en bassinledning Ø1200 BT i Solvej (Fra Dalumvej og til Lindevej).
Arbejdet udføres i perioden fra den 12. oktober 2020 til den 12. februar 2021.

Jarlsberggade og Rugårdsvej

Der etableres en ny regnvandsledning i Jarlsberggade fra jernbanen til Rugårdsvej og i Rugårdsvej fra Jarlsberggade og ca. 100 meter ned mod Vestre Stationsvej.

I forbindelse med arbejdet vil Jarlsberggade være spærret for gennemgående trafik. Når arbejdet i Jarlsberggade er afsluttet, vil Rugårdsvej efterfølgende blive ensrettet ind mod byen (mod øst), indtil sidste del af arbejdet er gennemført.

Projektet gennemføres for at kunne lede regnvand direkte til Odense Havn i stedet for til rensning på vores renseanlæg. Det giver mindre belastning på spildevandssystemet og mindsker risikoen for overløb fra kloakkerne.

 

Arbejdet i Jarlsberggade udføres i perioden:  11/1 - 19/5 2021

Arbejdet i Rugårdsvej udføres i perioden: 19/5 – 18/8 2021