Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.


Renovering af vandledninger:   

Søparken

Der renoveres vandledninger i Søparken.
Arbejdet udføres i perioden fra den 21. august til den 17. november 2023.

Se projekttegning (PDF)


Etablering af nye vandledninger:  

Tyrsbjergvej 

Der etableres vandledninger på Tyrsbjergvej.
Arbejdet udføres fra den 28. august til den 27. oktober 2023.

Se projekttegning (PDF)


Renovering af kloakledninger:   

Anneksvænget og Broby Kirkevej i Odense N

VandCenter Syd skal renovere spildevandsledninger i Anneksvænget.
Vi er så småt i gang med forundersøgelser og opmåling. Det egentlige renoveringsarbejde kommer til at foregå opgravningsfrit.
Arbejdet omfatter også renovering af spildevands- og regnvandsbrønde.
Der er Per Aarsleff der laver arbejdet for VandCenter Syd og som sørger for at advisere beboere via en SMS service.
Kontaktperson hos Per Aarsleff er: Entrepriseleder Thorge Mönnich, tlf. 51 56 85 04 - alternativt kan
Projektleder, Martin Vingløv Jensen fra Per Aarsleff kontaktes på tlf. 40 44 25 82.

Tidsplan:

Uge 38 - Forarbejde/ Klargøring
Uge 39 - Renovering af hovedledninger
Uge 41-43 - Renovering af stikledninger
Uge 44 - Renovering af brønde

 

Etablering af nye kloakledninger: 

Thujavej/Dyrupgårds Allé (Odense)

Der etableres nye regn- og spildevandsledninger for at fremtidssikre kloakanlægget.
Arbejdet udføres fra d. 26. sep. 2023 til og med d. 10. nov. 2023. Dyrupgårds Allé vil være helt eller delvist spærret og der 
etableres omkørsel af Højmevej. Arbejdet udføres i 4 etaper, hvor der hele tiden vil være adgang til Magnoliavej. 
Arbejderne på Dyrupgårds Allé og Magnoliavej afsluttes i november 2023.  

Projektleder: Thomas Søgaard

Drejebænken m.fl. (Odense)

Der etableres nye regn- og spildevandsledninger ved Drejebænken, Glisholmvej m.fl.
Arbejdet udføres i perioden fra den 29. maj til den 29. september 2023.
Projektleder: Kim Tolstrup Jensen

Bækkelunds Have (Villestofte)

Der etableres nye spildevandsledninger i Bækkelunds Have i Villestofte. Dette sker, da disse er svært beskadiget.
Projektet omfatter ca. 100 nye brønde, ca. 1800 m ledning, samt asfalt, gartner- og retableringsarbejder.
Arbejdet udføres i perioden fra primo august 2023 til ultimo april 2024. 
Projektleder: Miriam Lind

Havnegade og Toldbodgade

Der etableres et nyt regnvandssystem således der er mulighed for at separatkloakere de byomdannelsesprojekter der udføres i Nørrebro-oplandet. Tillige etableres der ny regnvandsudløb og olieudskilleranlæg ved Pakhuskajen nord for Tværkajen 1.

Vi vibrerer spunsjern ned i jorden. Det larmer og vibrerer desværre meget og vi beklager generne. Vi forventer at være færdige med det arbejde på fredag den 25. august.

Tidsplan:

Regnvandsudløb og olieudskilleranlæg: Medio august – ultimo oktober 2023

Havnegade: Ultimo oktober 2023 – april 2024

Toldbodgade: Marts 2024 – juni 2024

Projektleder: Bo Jørgensen

 

Villestoftemarken

Der etableres regn- og spildevandsledninger i forbindelse med en nyudstykning ved Villestoftemarken.
Arbejdet udføres i perioden fra den 4. september til 31. december 2023.
Projektleder: Daniel L. Andersen

 

Byggemodning Bellinge Fælled – Etape 4

Vi er nu gået i gang med byggemodning af Bellinge Fælled etape 4. Der bliver i denne etape byggemodnet ca. 83 parcelhusgrunde og 6 storparceller.
Spildevand fra området håndteres ved traditionel kloakering med rør og kobles til det eksisterende kloaksystem.
Regnvandshåndteringen sker, som i de første etaper, ved afvandingsrender og mindre bassinanlæg i terræn til forsinkelse af regnvandet inden det i sidste ende ledes til de eksisterende regnvandsbassiner. Nogle af regnvandsbassinerne skal udvides i forbindelse med den nye udstykning.
Arbejdet opstartes i løbet af september 2023 og forventes færdig ultimo august 2024. Derudover er der afsat tid til udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner frem til marts 2025.
Projektleder: Anne-Mette Lohmann Pretsch