Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger   

Der er i øjeblikket ingen renovering af vandledninger.

 


Etablering af nye vandledninger

Der er i øjeblikket ingen etablering af nye vandledninger. 

Renovering af kloakledninger 

Området nord for Hestehaven

VandCenter Syd er i gang med at renovere kloakledninger i et område

nord for Hestehaven. Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S der udfører arbejdet.

Se oversigt over arbejderne her. (Oversigtsplan)

 

Alle berørte beboere informeres pr. brev.

Arbejderne bliver udført med en opgravningsfri metode, som beskrevet i infobrev til beboere.

Se infobrev her. (infobrev)

 

Arbejdet skrider planmæssigt frem. I den kommende tid vil vi foretage TV-inspektioner og renovere stik i

udvalgte brønde i uge 42.

Der er planlagt stikrenovering og TV-inspektion på Godhedsmindevej ultimo november.

Arbejdstiden forventes at være mandag – torsdag mellem kl. 7:00 og 24:00 - enkelte perioder i døgndrift.

Det vil oftest kun vare få dage pr. installation. Da der i hele perioden vil være den del tv-, sanerings-, og spulebiler

i området, kan støj, lugt- og trafikgenerne dog også forekomme på andre tidspunkter en de annoncerede.


Etablering af nye kloakledninger 

Gartnerbyen

I forbindelse med en ny stor udstykning i Bolbro, etableres der nye regn- og spildevandsledninger.
Arbejdet udføres i perioden fra medio januar 2018 til ultimo august 2019.