Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger

   

Vestre Boulevard

Der renoveres vandledninger på Vestre Boulevard. Arbejdet udføres i perioden fra 21. august til den 16. oktober 2020.

 


Etablering af nye vandledninger

 

Der er i øjeblikket ingen etablering af nye vandledninger.

 


Renovering af kloakledninger 

 

  

Renovering mandag den 28. september og tirsdag den 29. september.

 

Lille Jullerupvej – Særslev og Søndersø

Gartnervænget - Otterup

Tørveland - Søndersø

 

TV-efter fra mandag den 28. september til og med torsdag den 1. oktober.

 

Strandvejen – Otterup

Klintebjergvej – Otterup

Østrupskovgårdsvej – Otterup

Møllebakken - Morud

Søndersøvej - Morud

Plantagevej - Morud

Rosenvænget - Morud

Rugårdsvej - Morud

Skovvej – Morud

 

Renovering onsdag den 30. september og torsdag den 1. oktober.

 

Strandgyden – Bogense

Kappendrup – Otterup

Klingeskov – Otterup

Bredgade – Skamby

Slagstrupvej – Søndersø

Bogensevej – Søndersø

Snarevej – Søndersø

 

Klargøring onsdag den 30. september og torsdag den 1. oktober.

 

Vedel Simonsensvej - Veflinge

 


Etablering af nye kloakledninger 

Møllemarksvej og Stadionvej

Der udføres to anlægsprojekter som har til formål, at forbedre forholdene omkring vandløbet Bolbro Rende.
Dette gøres ved at omlægge eksisterende kloakering således at de eksisterende bassinkapaciteter ved Møllemarksvej og Stadionvej optimeres. Herved mindskes udløbet af urenset overløbsvand til Bolbro Rende.

Projekterne udføres fra primo maj til ultimo oktober 2020.  

 

 

Åbakkevænget i Morud

 

Der etableres regn- og spildevandsledninger, samt et regnvandsbassin og pumpestation i forbindelse med en nyudstykning på 44 parceller og to storparceller, på Åbakkevænget i Morud.
Arbejdet udføres frem til ultimo oktober 2020.

 

 

Bredgade i Otterup

Der etableres nye regnvandsledninger samt vejbede i Bredgade ved nr. 1-18.
Arbejdet udføres i perioden fra medio august 2020 til den 30. november 2020.

 

Solvej i Dalum

Der etableres en bassinledning Ø1200 BT i Solvej (Fra Dalumvej og til Lindevej).
Arbejdet udføres i perioden fra den 12. oktober 2020 til den 12. februar 2021.

 

Bryggerivej i Otterup:

Vi separerer samt nedlægger en fællesledning tværs under ny tilbygning til fodboldklubhus og anlægger en regnvandsledning Ø600 BT samt en Ø800 BT spildevandsledning i adgangsvejen foran klubhuset.
Arbejdet udføres i perioden fra den 9. november 2020 til den 1. januar 2021.