Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.


Renovering af vandledninger:   

Der er ingen renoveringer i øjeblikket.


 

Etablering af nye vandledninger:   

Der er ingen etablering af vandledninger i øjeblikket. 


Renovering af kloakledninger: 

Stigevej

Vi udfører renovering af pumpestation på Stigevej.
Arbejdet udføres i perioden fra den 24. oktober 2022 til ultimo februar 2023.
Projektleder: Niels Askjær

Vestre Engvej, Bogense

I Vestre Engvej i Bogense skal vores spildevandsledning inkl. brønde renoveres. Dette udføres ved såkaldt rørsprængning, hvor vi skifter røret ved så minimal opgravning som muligt. Der vil dog blive gravet op, hvor der står brønde i dag.
Arbejdet begynder medio februar og forventes færdigt med udgangen af marts.
Projektleder Miriam Lind.


Etablering af nye kloakledninger: 

Thujavej

Der etableres nye regn- og spildevandsledninger for at fremtidssikre kloakanlægget.
Arbejdet udføres fra den 26. september 2022 til den 31. marts 2023.
Projektleder: Thomas Søgaard

Energivej

Der etableres spildevandsledninger og pumpestation i forbindelse med en byggemodning.
Arbejdet udføres i fra den 5. september til den 27. januar 2023.
Projektleder: Bo Jørgensen