Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger

Allerup Bygade

Vi renoverer vandledning i Allerup Bygade 43 – 73 i perioden 5. oktober til 5. november 2021. Se tegning over projektområdet.

Holmehave

Vi udskifter en råvandsledning på en mark i perioden 6. september til 8. oktober 2021.

Vårlyngen og Høstlyngen

Vi udskifter vandledninger i Vårlyngen og Høstlyngen i perioden 4. oktober til 10. december. Se tegning over projektområdet Vårlyngen og Høstlyngen.

Hedelundvej

Vi udskifter vandledninger i Hedelundvej fra nr. 62 til 98 i perioden 22. november til 17. december 2021. Se tegning over projektområdet Hedelundvej.


Etablering af nye vandledninger

Vi etablerer ny vandledning fra Dalumvej 189 til Sivmosevænget 2 i perioden fra 6. april til 29. oktober 2021. Se tegning over projektområdet (PDF)


Renovering af kloakledninger

Mellem 4.-7. oktober arbejder vi med klargøring (spuling/opmåling osv.) forud for opgravningsfri renovering af både hovedledninger og stik. Enkelte steder udføres der et par punktopgravninger.

Alle berørte beboer får eller har fået et orienteringsbrev på forhånd fra Per Aarsleff med praktiske informationer.

Nordfyn

Kirkestræde i Bogense,  Mejerivej i Søndersø, og Plantagevej i Otterup.

Odense SV

Faaborgvej, Bømosevej, Mosegyden og Møllegyden.

Odense S

Allestedvej, Ildfuglevænget, Knullen, Ugletoften, Lindved Møllevej, Skovbakken, Dahlsvej og Volderslev Bygade.Etablering af nye kloakledninger 

Solvej i Dalum

Der etableres en bassinledning Ø1200 BT i Solvej (Fra Dalumvej og til Lindevej).
Arbejdet udføres i perioden fra den 3. maj til 1. november 2021.

Rugårdsvej

Der etableres en ny regnvandsledning i Rugårdsvej fra Jarlsberggade og ca. 100 meter ned mod Vestre Stationsvej. Arbejdet foregår i perioden fra 19. maj til 4. oktober 2021. Rugårdsvej er ensrettet ind mod byen (mod øst), indtil arbejdet er gennemført.

Projektet gennemføres for at kunne lede regnvand direkte til Odense Havn i stedet for til rensning på vores renseanlæg. Det giver mindre belastning på spildevandssystemet og mindsker risikoen for overløb fra kloakkerne.

Bystævnevej, Rømersvej og Middelfartvej

I fobindelse med Odense Kommunes forskønnelse af Bolbro etablerer VandCenter Syd regnbede langs Middelfartvej, Rømersvej og Bystævnevej samt udfører kloakarbejde i Rømersvej og Bystævnevej.

Projektet vil medføre opgravninger i Middelfartvej, Rømersvej og Bystævnevej. Anlægsarbejdet udføres i perioden ultimo februar 2021 til ultimo oktober 2021. Beplantningsarbejdet vil blive udført senere. Projektet udføres sammen med byforskønnelse af Middelfartvej.