Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.

Renovering af vandledninger   

 

Husemosevej

Der renoveres vandledninger på Husemosevej. Arbejdet udføres i perioden fra den 4. maj til den 10. juli 2020.

 

Vibekevej

Der renoveres vandledninger på Vibekevej. Arbejdet udføres i perioden fra den 15. juni til den 10. juli 2020.

Se projekttegning (PDF)

 

Faaborgvej

Der renoveres vandledninger på Faaborgvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 27. juli til den 28. juli 2020.

 


Etablering af nye vandledningerDer er i øjeblikket ingen etablering af nye vandledninger.
Renovering af kloakledninger 

 

Der er i øjeblikket ingen renovering af kloakledninger.

 


Etablering af nye kloakledninger 

Møllemarksvej og Stadionvej


Der udføres to anlægsprojekter som har til formål, at forbedre forholdene omkring vandløbet Bolbro Rende.

Dette gøres ved at omlægge eksisterende kloakering således at de eksisterende bassinkapaciteter ved Møllemarksvej og Stadionvej optimeres. Herved mindskes udløbet af urenset overløbsvand til Bolbro Rende.

Projekterne udføres fra primo maj til ultimo oktober 2020.

 

Jarlsberggade/Næsbyvej

Der etableres en supplerende Ø700 ledning fra ny sti under Næsbyvej til krydset Jarlsberggade/Næsbyvej.

Arbejdet udføres hovedsagelig med en opgravningsfri metode – pilotrørboring – hvor der presses et stålrør gennem jorden, hvor i den nye ledning etableres. Der skal graves i krydset Jarlsberggade/Næsbyvej for etablering af modtagegrube og tilslutning til eksist. kloakledning.

Arbejdet udføres i perioden den 27. maj til den 10. juli 2020.

 

Skitsetegning (PDF)

 

Lavsenvænget ved Gartnerbyen


Der etableres kloakledninger ved Lavsenvænget og et regnvandsbassin ned mod Bolbro rende.
Arbejdet forventes færdigt primo september 2020.

 

 

Åbakkevænget i Morud

Der etableres regn- og spildevandsledninger, samt et regnvandsbassin og pumpestation i forbindelse med en nyudstykning på 44 parceller og to storparceller, på Åbakkevænget i Morud.
Arbejdet udføres frem til ultimo oktober 2020.