Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.


Renovering af vandledninger:  

Ådalsvej

Der renoveres vandledninger på Ådalsvej.
Arbejdet udføres i perioden fra den 5. september til 7. oktober 2022.
Se projekttegning her (PDF)

 


Renovering af kloakledninger: 

Kronprinsensgade og Gormsgade

Arbejdet med at renovere hovedkloak og stikledninger er ved at være færdigt.

Dog er der resterende arbejder der forventes færdiggjort senest udgangen af uge 41.

Per Aarsleff udfører arbejdet for VandCenter Syd.

Kontaktperson hos Per Aarsleff:
Martin Vingløv Jensen
Mail: mvj@aarsleff.com, tlf.: 40 44 25 82

Kontaktperson hos VandCenter Syd:
Projektleder Helle Thorenfeldt Jensen
Mail: htj@vandcenter.dk, tlf.: 40626140 

Se projekttegning (PDF)

 

Etablering af nye kloakledninger:

Boligområdet Sehestedparken ved Stenløkkevej, Otterup

Der etableres regn- og spildevandsledninger i Sehestedparken.
Arbejdet udføres fra starten af januar og forventes afsluttet ultimo oktober 2022.
Projektleder: Dorte Fynsk Thomsen   

Kallerupvej

Der etableres otte LAR-bede, som afkobler regnvand fra kloakken og i stedet ledes til nedsivning.
Arbejdet udføres fra ultimo september til ultimo december 2022.
Projektleder: Miriam Lind

Kærvej, Hasmark

Der etableres spildevandsledninger i forbindelse med et nyt sommerhusområde.
Arbejdet udføres fra den 1. marts til den 31. december 2022.
Projektleder: Daniel L. Andersen

Eyvinds Allé

Der etableres LAR-bede, som afkobler regnvand fra kloakken og i stedet ledes til nedsivning.
Arbejdet udføres fra den 1. september til den 18. november 2022.
Projektleder: Martin W. Sørensen

Admiralens Have

Der etableres et regnvandsbassin og regnvandsledninger i forbindelse med en byggemodning.
Arbejdet udføres fra den 1. december 2021 til den 1. december 2022.
Projektleder: Martin W. Sørensen

Snestruphave

Der etableres et regnvandsbassin ved Snestruphave.
Arbejdet udføres fra den 1. oktober 2021 til den 31. oktober 2022.
Projektleder: Daniel L. Andersen

Skamby

Der etableres et nyt rørbassin, samt renoveres kloakledninger i forbindelse med at optimerer ledningssystem.
Arbejdet udføres fra den 5. september til den 18. november 2022.
Projektleder: Thomas Søgaard

Thujavej

Der etableres nye regn- og spildevandsledninger for at fremtidssikre kloakanlægget.
Arbejdet udføres fra den 26. september 2022 til den 31. marts 2023.
Projektleder: Thomas Søgaard

Energivej

Der etableres spildevandsledninger og pumpestation i forbindelse med en byggemodning.
Arbejdet udføres i fra den 5. september til den 25. november 2022.
Projektleder: Bo Jørgensen