Spring til indhold

Klimaklar i skibhus

paraply-stregtegning med regndråber

 

Fremtidens klimaændringer springer næppe Odense over, og derfor er vi nødt til at forberede os på større vandmængder og voldsommere vejr i de kommende år. 

 

Hos VandCenter Syd gør vi vores for at  Odense er forberedt, og lige nu er vi i gang med projektet KLIMAKLAR I SKIBHUS.

Baggrund for projektet

Skibhuskvarteret i Odense har i mange år døjet med et kloaksystem, der bliver overfyldt og overbelastet, når der ud over spildevand også løber regnvand i kloakledningerne. Dette har for mange af beboerne i området bl.a. betydet oversvømmede kældre af flere omgange og øgede mængder overfladevand på de offentlige veje. Kombineret med henvendelser fra utilfredse borgere samt klimaændringer og prognoser, der peger på øgede mængder af nedbør, stod man til sidst med en udfordring, der kaldte på en holdbar løsning.

 
En traditionel løsning som at renovere og udvide de eksisterende kloakrør var dog en kompliceret løsning i et tætbefolket område som Skibhus og en kortsigtet løsning ikke mindst, da analyser viste, at rørene igen skal udvides om 10-15 år pga. klimaændringer. Vi skulle derfor tænke i nye og alternative baner.
En hensigtsmæssigt måde at aflaste kloaksystemet i Skibhus på er at håndtere regnvandet lokalt på offentlige og private arealer, så regnvandet ikke løber i kloakken. På de offentlige arealer er der mange muligheder for at anlægge løsninger, der kan opfange og nedsive regnvandet. Dette er straks sværere på de private grunde, hvor det er op til den enkelte grundejer at beslutte, hvorvidt denne vil anlægge en regnvandsløsning eller ej. Da mere end 70 % af projektområdet er privat areal, står VandCenter Syd over for en stor opgave i forhold til at involvere og inddrage grundejerne.

Klimaklar i Skibhus

Vi har skudt projektet Klimaklar i Skibhus i gang, hvor målet er at få borgerne til at afkoble sig kloaksystemet og håndtere regnvandet på egen grund – og hvor vi på samme tid arbejder med løsninger på de offentlige arealer. Nøgleordene for projektet er borgerinddragelse, kommunikation, klimasikring, klimatilpasning og frivillighed. 

 Projektet er et pilotprojekt og omfatter i første omgang et afgrænset område af Skibhus.

Kontakt

Projektleder Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd: 40 80 84 54, mws@vandcenter.dk.