Spring til indhold

Klimaklar i Skibhus

paraply-stregtegning med regndråber

Klimaklar i Skibhus tager i samarbejde med lokale beboere hånd om regnvandet i en udvalgt del af Skibhus - og giver kvarteret et løft

Klimaklar i Skibhus tager i samarbejde med lokale beboere hånd om regnvandet i en udvalgt del af Skibhuskvarteret – nærmere bestemt Helsingborggade, Hørdumsgade, Baumgartensvej, Bøgebjergvej, Thorkildsgade og Piosgade. Ved hjælp af forskellige regnvandsløsninger kan vi håndtere regnvandet - og på samme tid forskønne og gøre området mere trafiksikkert.

Projektet har fokus på den såkaldte ’hverdagsregn’, som på grund af klimaforandringerne tager til i styrke og mængde og udfordrer kloaksystemet. Du har som grundejer fortsat ansvaret for at sikre din grund og bolig ift. skybrud.

Vi har haft en intention om at arbejde for at finde skybrudsløsninger som en del af Klimaklar Skibhus. Mulighederne er blevet undersøgt, men på grund af lovgivning og manglende finansieringsmuligheder har det ikke været muligt at realisere håndteringen af skybrud.

Du kan også bidrage

Det er en væsentlig del af løsningen, at du som beboer afkobler dit regnvand fra kloaksystemet og holder regnen på egen grund – hvis projektet skal lykkes med at mindske risikioen for kælderoversvømmelser i området.  

Læs hvordan du som grundejer kan bidrage til projektet ved at holde regnen på egen grund – og hvordan du kan ruste dig mod skybrud på denne side:

Led regnen ud på vejen

…hvis din have er for lille til en regnvandsløsning – eller du af andre årsager ikke kan holde regnen på egen grund  – så er der mulighed for at lede regnvandet ud til vejen. Det kræver kun, at der bliver etableret en rende fra dine tagnedløb og ud til den offentlige vej. Vi har lavet en aftale med anlægsgartner Morten Sparvath om at løse denne opgave, hvor projektet betaler for renden på offentlig vej plus to meter inde på din grund.

Sådan ser en rende ud, der leder vand ud til offentlig vej. Projektet betaler de første to meter af renden på egen grund

Håndtering af regnvand på Thorkildsgade, Helsinborggade og Bøgebjergvej 

Projektets tredje etape har fokus på på at aflede regnvand på Thorkildsgade, Helsingborggade og Bøgebjergvej. Den kommende omdannelse vil ud over at tage hånd om regnen og gøre de tre gader grønnere og forbedre trafikforholdene.

Du kan se en tegning af den kommende omdannelse af gaderne og se hvilke planter, der kommer til at vokse frem i regnbedene på vejen her:

_______ 

Kontakt

Har du spørgsmål til Klimaklar i Skibhus er du velkommen til at kontakte