Spring til indhold

Klimaklar i Skibhus

paraply-stregtegning med regndråber

Lokale beboere, Odense Kommune og VandCenter Syd samarbejder i et udvalgt område om at få vand ud af kældre - og give kvarteret et løft. 

Formålet med Klimaklar i Skibhus er at afhjælpe problemer med kælderoversvømmelser i en udvalgt del af Skibhuskvarteret. Kælderoversvømmelserne skyldes bl.a., at kloaksystemet har svært ved at rumme stadigt stigende regnmængder.

Vi kan aflaste kloakken ved at håndtere regnvand på overfladen i såkaldte LAR-løsninger (LAR er en forkortelse for lokal afledning af regnvand). Ud over at håndtere regnvand kan disse løsninger også skabe en grønnere bydel, forbedre trafikforhold, øge biodiversiteten mm.

Helsingborggade, Hørdumsgade, Baumgartensvej, Bøgebjergvej, Thorkildsgade og Piosgade er med i pilotprojektet, fordi gaderne rent teknisk hører til den samme ’kloakgren’.

Hørdumsgade og Baumgartensvej er blevet klimatilpasset – og du kan få et indtryk af projektet og løsningerne ved at besøge de to gader. Projektets resterende gader skal også gøres ’klimaklar’.

Du kan også bidrage

Du kan som beboer også bidrage til den samlede løsning ved at håndtere regnen på egen grund. Det er faktisk væsentlig del af løsningen, at du som beboer afkobler dig fra kloaksystemet og holder regnen på egen grund – hvis projektet skal lykkedes med at afhjælpe problemerne med kælderoversvømmelser i området.  

Nogle beboere håndterer regnvand i såkaldte regnhaver i dag – og du kan læse meget mere om, hvordan du holder på regnen her:

Led regnen ud til vejen

…hvis din have er for lille til en regnvandsløsning – eller du af andre årsager ikke kan holde regnen på egen grund  – så er der mulighed for at lede regnvandet ud til vejen. Det kræver kun, at der bliver etableret en rende fra dine tagnedløb og ud til den offentlige vej. Vi har lavet en aftale med anlægsgartner Morten Sparvath om at løse denne opgave, hvor projektet betaler for renden på offentlig vej plus to meter inde på din grund.

Sådan ser en rende ud, der leder vand ud til offentlig vej. Projektet betaler de første to meter af renden på egen grund

Kommende klimatilasning af Thorkildsgade, Helsinborggade og Bøgebjergvej 

Projektets sidste etape har fokus på at aflede regnvand på Thorkildsgade, Helsingborggade og Bøgebjergvej. På samme tid vil den kommende omdannelse gøre de tre gader grønnere og forbedre trafikforholdene. Vi undersøger i projektets sidste del også, hvordan vi kan forberede området til de store regnskyl og skybrud – som de ’almindelige regnvandsløsninger’ har svært ved at tage hånd om. 

Du kan få forsmag på den kommende omdannelse af gaderne og se en tegning her:

På denne tegning kan man se, hvor Odense Kommune og VandCenter Syd placerer såkaldte LAR-vejbede og planter træer. 

Du kan se hvilke staduer, der bliver plantet eller sået i vejbedene, og hvordan stuaderne bliver sat sammen i denne oversigt:

Kontakt

Har du spørgsmål til Klimaklar i Skibhus er du velkommen til at kontakte

  • Martin Westerboe Sørensen, projektleder VandCenter Syd

    mws@vandcenter.dk - 40 80 84 54

  • Henrik Christiansen, projektleder Odense Kommune
    hensc@odense.dk – 65512464