Spring til indhold

Kloakprojekt ved Odense Havn og Pakhuskajen

Stregtegning af gravearbejde

Vi er i gang med et større kloakprojekt i området omkring Odense Havn. Her nedgraver vi rør, der opsamler regnvand og leder det ud i havnen.

En større byomdannelse er i gang omkring Odense Havn og et ældre boligkvarter nær havnen, Nørrebro-kvarteret, er ved at genopstå. Vi er i gang med et større kloakprojekt, der opsamler regnvandet, der afledes fra de nye ejendomme og arealer.

Regnvandet opsamler vi i rør, der nedgraves og leder regnen ud i Odense Havn. På den måde aflaster vi kloaksystemet, forebygger oversvømmelser og sparer ressourcer ved ikke at sende regnvandet til rensning på renseanlæg.

Kloakprojekt forventes at være afsluttet i midten af 2025

Frem til sommeren 2024 lægger vi rør under Havnegade og fra Nørrevoldgade til Toldbodgade, hvor arbejdet i perioder vil påvirke trafikken. Tidligere har vi ved Odense Havn/Pakhuskajen nedgravet en såkaldt olieudskiller og sandfang, der fanger olierester, sand og grus i regnvandet – inden vandet ledes ud i havnen.

Vi forventer, at det samlede projekt, der strækker sig over flere etaper – og også omfatter Lerchesgade og Buchwaldsgade – er afsluttet i midten af 2025. 

 

Den samlede etapeplan. Klik på billedet for at se planen i større størrelse.