Spring til indhold

Langelinie

Stregtegning af byskilt

I perioden 2013-2018 renoverer vi en stor del af kloaksystemet omkring Langelinie. Projektet vil gøre kloaksystemet tættere og større - til gavn for både beboere og miljøet i området.

Kloaksystemet i Langelinie-kvarteret er gammelt og samtidig i temmelig dårlig stand. Det betyder bl.a. vand i kældrene og udledning af for store mængder regn- og spildevand til Odense Å, når det regner. Vi arbejder derfor på at forbedre og udvide kloaksystemet, så der bliver færre kælderoversvømmelser og overløb til åen. 

Langelinie-projektet, som vi kalder det, er et vigtigt skridt mod at blive klar til fremtidens klimaforandringer og beskytte miljøet omkring Odense Å. 

Overordnet tidsplan


2011 og 2012: Planlægning og projektering af projektet.
2013: Gravearbejdet påbegyndes.
Primo 2018: Projektet afsluttes. 
Vi vil løbende holde denne side opdateret - og efter behov uddele trykt informationsmateriale. 

Kort over projektet

Kortet her viser, hvor langt vi er kommet med projektet. Det opdateres ca. hvert kvartal.

 • Grønne linjer: Afsluttet arbejde - her er der lagt ny kloak
 • Blå linjer: Her arbejder vi lige nu
 • Orange linjer: Planlagt arbejde

 

Projektet omfatter

Forbedringen af kloaksystemet ved Langelinie er et stort og komplekst projekt, som både indebærer nye kloakledninger, regnvandsbassiner, vejbede og en række andrFlyt komponent.e anlægsopgaver. Her er et kort overblik over projektets delelementer:

 

 • 8 km hovedledninger ø 200 – ø 2000
 • 3.100 m³ bassin Munke Mose
 • 1.400 m³ bassin Tietgens Allé
 • Kanalledninger til og fra bassinet i Munke Mose i dimensionerne l: 160 x h:1,2 x b:3,5(indløbskanal) og l: 100 x h:0,8 x b: 6,0 m (udløbskanal)
 • Retablering – nye beplantninger m.m. ovenpå bassinerne
 • 110 brønde
 • 500 stikledninger til ejendomme
 • 330 stik til vejbrønde
 • Nyt overløbsbygværk ved Sdr. Boulevard
 • Nyt overløbsbygværk ved krydset Tietgens Allé/Langelinie
 • Omkring 25 vejbede på Langelinie

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information omkring projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Per Hallager på ph@vandcenter.dk eller kunderådgivningen for nærmere information. 

Samarbejdspartnere

Langelinie-projektet er et komplekst projekt, som vi derfor har valgt at gennemføre i partnering. Partnering vil sige, at vi udvikler det endelige projekt i samarbejde med en rådgiver og en entreprenør.

VandCenter Syds samarbejdspartnere i Langelinie-projektet:
EnviDan A/S
Aarsleff Langelinie I/S