Spring til indhold

Aktuelt fra Langelinieprojektet

paraply-stregtegning med regndråber

Her finder du korte updates om udviklingen i Langelinieprojektet.


23. januar 2017

Krydset Tietgens Allé / Søndre Boulevard spærres delvist fra 23. januar og frem til slutningen af februar 2016

Vi er nødt til at afspærre krydset delvist fra uge 4 til 8, mens vi arbejder med at forny områdets kloaksystem. Der kan forekomme kø og ventetid, mens arbejdet står på, da flere vejbaner lukkes.

Arbejdet falder i to faser:

Fase 1 forventes at vare fra uge 4 til uge 6.

Fase 2 forventes at vare fra uge 7 til uge 8. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I fase 1 (uge 4-6) lukkes højresvingsbanen på Tietgens Allé. Der kan svinges til højre fra det første ligeudgående spor.

Cyklister henvises til åstien. 

Kort over vejarbejde i krydset Tietgens Allé / Søndre Boulevard i fase 1, uge 4-6 2017

I fase 2 (forventet uge 7-8) lukkes højresvingsbanen og to ligeudgående spor på Tietgens Allé.
Vestgående trafik på Tietgens Allé kan kun køre ligeud. Cyklister henvises til åstien.

Kort over vejarbejde i krydset Tietgens Allé / Søndre Boulevard i fase 2, uge 7-8 2017


26. maj 2016

Genetablering af området omkring boldbanerne i Munke Mose

Byggepladsen i Munke Mose er flyttet, og vi er ved at genetablere området. Frem mod sommerferien gør vi boldbanerne klar igen med jævning af jorden og nyt rullegræs.

Vi genetablerer også den tidligere gang- og cykelsti langs med træerne. Gangstien bliver i første omgang anlagt med grus, og efter sommerferien kommer der fast belægning på.

Både boldbaner, asfalteret cykelsti og gangsti med grus regner vi med at have klar til brug i midten af juli.

Vi har samtidig benyttet os af lejligheden til at lave en ekstra nedgangsbrønd som "indgang", når vores folk fremover skal udføre service på det underjordiske bassin. Derfor har der været gravet et ordentligt hul i jorden mod Jagtvej.  


1. februar 2016

Krydset Læssøegade/Engvej spærres for motortrafik
fra 8. februar til 6. marts 2016

Vi er nødt til at afspærre krydset ved Læssøegade/Engvej fra 8. februar til 6. marts, mens vi fornyer kloakkerne her. Der bliver omkørsel for motortrafik ad Hunderupvej (se kort herunder). Cyklister og gående kan passere forbi arbejdsområdet i hele perioden.

Omkørselskort ved afspærring af Læssøegade/Engvej feb-marts 2016


 

27. april 2015

Hunderupvej spærres for motortrafik fra 4. maj til medio august 2015

I perioden fra maj til august 2015 er vi nødt til at afspærre en bid af Hunderupvej. Der bliver omkørsel for motortrafik ad Kastanievej og Hannerupgårdsvej (se kort herunder). Cyklister og gående kan passere forbi arbejdsområdet i hele perioden.

Omkørselsrute ved spærring af Hunderupvej fra 4. maj 2015 til medio august 2015


26. marts 2015

Å-stien åbnes midlertidigt i påskeferien

Vores arbejde med at lægge rør under Odense Å går rigtig godt. Derfor har vi mulighed for at åbne å-stien op i påsken, så du kan nyde påskesolen på en uafbrudt gåtur langs åen. Vi fjerner vores spærring fra Skærtorsdag (2. april) og lader stien stå åben til og med den 6. april.

Fra den 7. april er vi desværre nødt til at spærre igen, da vi skal videre med rørlægningsarbejdet.

Rigtig god påske!


13. marts 2015

Der sprænges

Vejret har været med os, det er gået rigtig godt med at sætte spunsen, og vi kunne begynde at starte udgravningen i åen i tirsdags. Helt efter planen.
Onsdag stødte vi dog på problemer, da vi mødte en meget stor sten. Ud fra hvad vi kunne se, var den ca. 2x2x1,5 meter, og den var for stor til, at vi kunne få den op af udgravningen. Derfor blev vi nødt til at tilkalde en sprængningsekspert. Han kom allerede om eftermiddag, og kl 16:45 blev stenen sprængt i mindre stykker. Torsdag morgen kunne arbejdet fortsætte. 


1. marts 2015

Å-stien spærres  ved tennisbanerne fra 2. marts til 10. juli 2015

Vi skal anlægge et stort rør under Odense Å ved hjælp af en spunset gravekasse. Det betyder, at vi bliver nødt til at spærre et stykke af å-stien i perioden fra 2. marts til 10. juli. Vi henviser cyklister og fodgængere til at benytte andre stier og veje i perioden. Se spærringen på kortet herunder.

Spærring af Odense Å-sti marts-juli 2015

Gravearbejdet bliver udført i to etaper, så åen kan blive ved med at passere forbi arbejdsstedet. Fra april vil Odense Åfart kunne passere udgravningen, når de starter op på deres faste rutefart.  


19. januar 2015

Gerdaslundsvej spærret for biler fra 26. januar til 4. februar

Vores gravehold på Langelinie er rigtig godt i gang med kloakfornyelsen, og vi når frem til Gerdaslundsvej om kort tid.
Du kan derfor ikke køre ind med bil i vænget fra den 26. januar 2015 til den 4. februar 2015.
Bilister skal finde andre parkeringsmuligheder i området, mens spærringen står på. Vi beklager besværet og gør arbejdet færdigt, så hurtigt vi kan.

Vi etablerer en nødvej, sådan at beredskabet (politi, ambulance og brandvæsen) kan komme frem i nødstilfælde.


 

 

12. januar 2015

Læssøegade spærres ved Platanvej fra 26. januar til 22. februar

Vi er nu nået til at forny kloakken i krydset Læssøegade/Platanvej, og derfor er vi nødt til at afspærre dette kryds for motortrafik i perioden 26. januar til 22. februar (uge 5-8). Vi etablerer omkørsel ad Bülowsvej, Hunderupvej og Lahnsgade, mens arbejdet står på (se kort herunder). Cyklister og fodgængere kan stadig passere krydset i hele perioden.

Kort over omkørselsrute ved spærring af Platanvej/Læssøegade


15. december 2014

Asfaltarbejde på Platanvej inden jul

Beboere på Platanvej på strækningen fra Langelinie til ud for Platanvej nr. 45 skal være opmærksomme på, at vejen spærres for biler fra tirsdag 16/12 til torsdag 18/12, da vi skal gøre vejen klar til asfaltering.


20. november 2014

Store pæle af jernbeton rammes i jorden i uge 48

Bassinet ved Tietgens Allé tager form, og vi er nu klar til at starte arbejdet med udløbskanalen fra bassinet.

På grund af jordbundsforholdene er det nødvendigt at bygge kanalen på pæle. Disse pæle går vi i gang med at ramme i jorden den 24. november, og vi forventer at være færdige 3-4 dage efter. Det drejer sig om ca. 43 armerede betonpæle i tykkelsen 30x30 cm og 14 meter i længden.

Arbejdet med pælene vil betyde lidt ekstra støj og vibrationer i området, mens pælene rammes i jorden - på samme niveau, som da vi udførte den midlertidige bro.

Som altid sætter vi vibrationsmålere på de nærmeste bygninger, så vi hele tiden kan holde øje med, at vibrationerne ikke bliver for voldsomme. Vi får en alarm, når vibrationerne rammer 3 mm/sek, hvilket er grænseværdien for fredede bygninger.

 


 

8. oktober 2014

Efterårsferie i uge 42

Anlægsarbejdet på Platanvej holder efterårsferie i uge 42.


 

26. september 2014

Tak for sidst

Vi takker alle besøgende for et godt Åbent bassin-arrangement den 18. september. Det var dejligt at se så mange vise interesse for projektet, og vi fik mange gode snakke med gæsterne. Koncerten, som Lyden af Fyn gav smagsprøve på i bassinet, bliver gentaget den 9. oktober. Nærmere info følger.

Åbent bassin i Munke Mose Nye og gamle kloakrør udstillet ved Åbent bassin i Munke Mose Koncert i underjordisk bassin i Munke Mose 

 


 

24. september 2014

Kælderoversvømmelser

Flere beboere har meldt om vand i kælderen efter to voldsomme skybrud hhv. den 26. juni og den 31. august.

Er din kælder blevet oversvømmet, så læs her, hvordan du generelt skal forholde dig: /faq/vand-i-kaelderen

Se også vores vejledning specifikt om skader i forbindelse med Langelinie-projektet (PDF).

 


 

22. august 2014

"Åbent bassin" i Munke Mose 18. september

Torsdag den 18. september kl. 15-18 kan du komme under jorden og se det nye regnvandsbassin i Munke Mose indefra.


 

17. juni 2014

Vi anlægger vejbede

Inden længe begynder vi at anlægge vejbede på Langelinie.

 


2. juni 2014

Tietgens Allé åben igen - 10 dage før forventet

Vi har nu afsluttet gravearbejdet på Tietgens Allé, så vejen er åben for trafik igen – 10 dage før forventet. Det hurtige resultat skyldes godt vejr, god jord uden de store overraskelser og hårdt arbejde fra 6-23 hver dag.


12. maj 2014

Tietgens Allé spærres fra 24. maj til 10. juni

Vi er nu nået til at anlægge den store kloakledning, der skal lede kloakvand fra Langelinie og Tietgens Allé til det nybyggede forsinkelsesbassin ved tennisbanerne. Kloakken skal krydse Tietgens Allé, og derfor er vi nødt til at spærre vejen, mens vi graver rørene ned.

Hvor og hvornår
Tietgens Allé mellem Søndre Boulevard og Læssøegade spærres helt af fra 24. maj til forventeligt 1. juni.
Fra 1. juni vil der blive åbnet et spor i hver retning.
Vi forventer at fjerne de sidste afspærringer og åbne hele vejen igen den 10. juni.

Omkørsel
Motortrafikanter kan benytte omkørsel via motorvejen. Cyklister og fodgængere kan benytte å-stien. Vi skilter naturligvis med omkørselsruterne på stedet.
Se også omkørselsforslagene på kortene herunder.

Helligdage og udvidet arbejdstid
Tietgens Allé er en vigtig trafikåre i Odense, så spærringen kommer til at påvirke mange trafikanter. Vi har derfor valgt at lægge arbejdet i en periode med mange helligdage og har indhentet tilladelse til at arbejde fra kl. 6-23 hver dag, så vejen hurtigst muligt kan blive åbnet igen.

Vi beklager de gener, arbejdet giver.

Omkørselsrute for biler ved spærring af Tietgens Allé

Omkørselsforslag for motortrafikanter (herover) og cyklister (herunder).

Omkørselsplan for cyklister ved Langelinie og Tietgens Allé

 
 

 

8. maj 2014

Læssøegade åbnet før tid
Der er ikke længere spærret på Læssøegade ved Kastanievej og Bülowsvej. Vi blev færdige med arbejdet tre uger før planlagt, så nu er der igen fri passage.

 
 

25. april 2014

Midlertidig spærring af å-stien under Tietgens Allé fra uge 16-20
Vi er i øjeblikket ved at etablere et nyt underjordisk forsinkelsesbassin til kloakvand ved tennisbanerne på Tietgens Allé. For at kunne få kloakvand fra Sdr. Boulevard hen til bassinet er det nødvendigt at bore to store rør under Odense Å og etablere et 8 meter dybt underjordisk bygværk ved åens brink.

Oversigtskort over midlertidig bro ved Tietgens Allé

Dette arbejde kræver meget store maskiner og tung arbejdskørsel, som vi af sikkerhedshensyn holder væk fra Tietgens Allé. Derfor etablerer vi en midlertidig bro over åen til arbejdskørsel i stedet.

Mens broen bygges, bliver å-stien spærret i ca. 4 uger - fra uge 16 til uge 20. Stien spærres fra broen ved OBs baner til broen ved Tietgens Allé.

Når broarbejdet er færdigt, åbner vi stien igen, og det bliver muligt at cykle og gå under den nye bro også.

 
 

24. februar 2014

Omkørsel på Læssøegade
Vi er i gang med at udbygge afløbssystemet i Langelinie-kvarteret. I den forbindelse er vi nødt til at afspærre Læssøegade ved både Kastanievej og ved Bülowsvej.
 
Derfor vil vi i perioden midt uge 9-uge 21 etablere omkørsel ad Hannerupgårdsvej, Hunderupvej og Lahnsgade.

I det røde område på kortet vil der ikke kunne køre biler (tryk på billedet for at forstørre det). Cyklister og gående vil stadig kunne passere arbejdsstedet.

 

 

 
 

 


 

10. februar 2014

Afspærring ved Langelinie/Kastanievej
På Langelinie er vi nu nået til krydset ved Kastanievej, og vi forventer at spærre krydset af indtil den 5. marts 2014.

Cyklister og gående vil stadig kunne passere arbejdsstedet.19. december 2013

Afspærring ved Jagtvej/Hunderupvej
Det går fremad med vores arbejde på Jagtvej, og vi er nu nået til at skulle udskifte kloakken i krydset Jagtvej/Hunderupvej. Derfor vil der i perioden fra den 6. januar til og med den 15. januar være omkørsel i området.

I det røde område på kortet vil der ikke kunne køre biler (tryk på billedet for at forstørre det). Cyklister og gående vil stadig kunne passere arbejdsstedet.

 

Tegning-Langelinie- afspærring-dec-lille


21. november 2013

Afspærring ved Jagtvej/Læssøegade
Arbejdet på Jagtvej skrider fremad, og vi er nu nået til at skulle udskifte kloakken i krydset Jagtvej/Læssøegade. Derfor etableres der fra den 26. november til først i uge 49 omkørsel i området. I den periode vil der blive lagt ny kloak og sat nye brønde, og efterfølgende asfalterer vi, inden der igen åbnes for trafik.

I det røde område på kortet vil der ikke kunne køre biler. Cyklister og gående vil stadig kunne passere arbejdsstedet.

 


 2. oktober 2013

Jordbundsundersøgelser
Vi foretager i øjeblikket jordbundsundersøgelser på en række veje beliggende imellem Hunderupvej og Langelinie. Boringerne er en del af de forundersøgelser, som vi foretager for at planlægge arbejderne på Langelinie-projektet bedst muligt. Boringerne foregår ved, at der bores et lille hul i asfalten, hvorfra der tages jordprøver fra 2-3 meters dybde.

Boringerne vil blive udført i de kommende fire uger. Vejen vil ikke blive spærret i forbindelse med boringerne, men borebilen vil delvist spærre det sted på vejen, hvor boringen foregår.

 


 27. september 2013

Ændrede adgangsforhold til klubhuset i Munke Mose
Pga. vores arbejde ud for klubhuset på Munke Mose Allé er adgangen til klubhuset ændret.

Der er nu adgang via Jagtvej (til højre for Teknisk Kollegie i nr. 59) og via indkørslen til venstre for plejehjemmet på Munke Mose Allé.

Bemærk: Det er ikke muligt at parkere sin bil på denne lille vej!

 


26. august 2013

Afspærring ved Jagtvej/Sadolinsgade
I løbet af uge 35 spærres krydset Jagtvej/Sadolinsgade for gennemkørsel, da vi går i gang med at koble det nye forsinkelsesbassin i Munke Mose til det eksisterende kloaksystem.

Vi sætter skilte op, som henviser biler, cyklister og gående til alternative ruter i området. Vi forventer, at krydset vil være spærret i minimum fem uger.

 


16. august 2013

Afspærring ved Tietgensvænget
I forbindelse med vores kloakarbejde på Tietgens Allé må vi pga. lednings- og brøndplaceringer udføre arbejdet ud for Tietgensvænget som aften- og natarbejde.

Vi er derfor nødsaget til at spærre for ind- og udkørsel til Tietgensvænget fra lørdag d. 17. august kl. 18 frem til mandag d. 19. august kl. 06.

 


12. juni 2013

Afspærringer
I forbindelse med Odense Kommunes omlægning af krydset Tietgens Allé/Langelinie etablerer vi netop nu nye kloakledninger. Imens vi arbejder i krydset, afspærrer vi vejene flere steder.

Vi anbefaler, at du som fodgænger eller cyklist anvender de ruter, som du kan se på kortene nedenfor (klik på kortene):

Langelinie syd for Tietgens Allé
 
 

Langelinie nord for Tietgens Allé 
 


4. juni 2013

Motionsredskaberne i Munke Mose flyttes midlertidigt
Vi flytter motionsredskaberne ved Munke Mose Motions klubhus ned til Skovsøen, imens vi etablerer et nyt underjordisk regnvandsbassin under p-pladsen foran klubhuset.

Når vi er færdige med bassinet, stiller vi igen motionsredskaberne op i Munke Mose.

 


8. maj 2013

Spærring af krydset Langelinie/Tietgens Allé
Krydset Langelinie/Tietgens Allé afspærres fra den 12. maj 2013 (søndag nat) og frem på grund af kommunens arbejde med at omlægge vejkryds. Læs mere om Odense Kommunes krydsomlægning.

Det betyder, at der ikke er direkte adgang til Langelinie fra Tietgens Allé, før arbejdet er afsluttet. Vi sørger naturligvis for at koordinere vores gravearbejde med Energi Fyn og Odense Kommune for at mindske trafikgenerne mest muligt.

 


Marts 2013

Ombygning af kryds på ringgaden
Odense Kommune starter et anlægsarbejde på ringgaden mellem Hjallesevej og Sdr. Boulevard, hvor de frem til december 2013 vil ombygge fire kryds. I samme periode vil vi være i gang med at forny kloakkerne, så der vil komme til at foregå mange anlægsarbejder i området. Hvis du vil læse mere om Odense Kommunes projekt, kan du finde det på ww.odense.dk/trafikiodense.

Vi undersøger jordbundsforholdene
Forud for kloakrenoveringen foretager vi en række boringer for at undersøge jordbundsforholdene i området.

En geoteknisk undersøgelse sker ved at lave en række boringer. Vi registrerer de forskellige jordtyper som fx muldjord, ler og grus.

Når vi udfører boringerne, sker det med mobile boreværker. Det betyder, at et typisk boreværk er monteret på en mindre lastbil, og normalt medbringer vi også en større trailer til udstyr.

Markering inden vi borer
Forud for borearbejdet markerer vi borestederne med pæle og skilte. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opsætte en afspærring for at sikre, at der ikke parkeres, så arbejdet ikke kan udføres. Afspærringen fjernes, så snart boringen er afsluttet.

Lidt larm - men kun kortvarigt
Der kan forekomme mindre støjgener i forbindelse med borearbejdet. Varigheden af borearbejdet afhænger af de enkelte boringers dybde, men vil i de fleste tilfælde være afsluttet inden for et par dage.

Når borearbejdet er afsluttet, retablerer vi området omkring boringen, og det opborede materiale fjernes.

Boringerne udføres af Aarsleff. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til entrepriseleder Thomas Broby Henriksen, thh@aarsleff.com, 40 44 25 73.