Spring til indhold

Afregning af målerstamdata

Stregtegning af mønter

VandCenter Syd samarbejder med de øvrige vandforsyninger i vores forsyningsområde i forbindelse med afregning af afløb.

Der findes pr. 1. januar 2017 to typer kontrakter for afregning af målerstamdata og måleraflæsninger:

Type 1: Vandværker, der selv indsamler og afleverer data til Administrationsservice Fyn
Der er udsendt nye kontrakter i december 2016. Det betyder, at VandCenter Syd årligt betaler et individuelt aftalt beløb for både måleraflæsninger og stamdata, som reguleres med DANVAs indekstal (indeks 100 ultimo 2010) - se nedenfor. 
Beregningsmodellen for type 1-kontrakter er: kontraktpris/100*indekstallet*antal målere.

Type 2: Vandværker, hvor Administrationsservice Fyn udsender aflæsningskort på vegne af VandCenter Syd
Aftaler fra 2012 gælder fortsat. Her betaler VandCenter Syd for de stamdata, som vandværkerne leverer i forbindelse med målerudskiftninger.
Basisprisen pr. måler er aftalt til 30,73 kr., som reguleres med DANVAs indekstal (indeks 100 ultimo 2010) - se nedenfor.
Beregningsmodellen for type 2-kontrakter er: 30,73/100*indekstallet*antal målere

Indekstallet for måleraflæsninger 2023 er 134,89 (kilde: DANVA)

Indekstallet for måleraflæsninger 2022 er 122,88 (kilde: DANVA)

Fakturering

For at få betaling jf. de indgåede kontrakter skal der faktureres elektronisk med henvisning til følgende:  
  • EAN-nummer 5798006610945
  • Att:Lone Grave

Hvis du er i tvivl om, hvilken kontrakt jeres vandværk er på, kan du skrive til info@vandcenter.dk.