Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Afregning af målerstamdata

Stregtegning af mønter

Vandcenter Syd samarbejder med de øvrige vandforsyninger i vores forsyningsområde i forbindelse med afregning af afløb.

Der findes pr. 1. januar 2017 to typer kontrakter for afregning af målerstamdata og måleraflæsninger:

Type 1: Vandværker, der selv indsamler og afleverer data til Administrationsservice Fyn
Der er udsendt nye kontrakter i december 2016. Det betyder, at VandCenter Syd årligt betaler et individuelt aftalt beløb for både måleraflæsninger og stamdata, som reguleres med Danvas indekstal (se nedenfor).

Type 2: Vandværker, hvor Administrationsservice Fyn udsender aflæsningskort på vegne af VandCenter Syd
Aftaler fra 2012 gælder fortsat. 
Her betaler VandCenter Syd for de stamdata, som vandværkerne leverer i forbindelse med målerudskiftninger.

Indekstal og regulering
Basisprisen pr. måler er aftalt til 30,73 kr. med indeks 100 ultimo 2010.

Indekstallet for 2018 jf. Danva er 1,0150. Det betyder, at VandCenter Syd for stamdata for 2018 betaler 30,73x1,0150 = 31,19 kr. pr. målerudskiftning.

Fakturering
For at få betaling jf. de indgåede kontrakter skal der faktureres elektronisk med henvisning til følgende:  

  • EAN-nummer 5798006616992
  • Att: Lene Nørregaard Jensen

Hvis du er i tvivl om, hvilken kontrakt jeres vandværk er på, kan du skrive til info@vandcenter.dk.