Spring til indhold

Park ved Roesskovvej og Kløvermosevej

Stregtegning af giftfri have og husholdning

Vi anlægger to regnvandsbassiner, der kommer til at fungere som søer i et nyt parkområde i Bolbro.

VandCenter Syds del af projektet er færdiggjort.

Den nye park ligger, hvor ringvejen møder Roesskovvej og ned mod jernbanen. I dag er det et stort græsareal, og det skal nu udvikles til en aktivitetsplads med flere udfoldelsesmuligheder for både unge og voksne. Projektet er en del af Odense Kommunes generelle områdefornyelse i Bolbro. 

VandCenter Syd etablerer regnvandsbassiner inkl. regnvandsledninger på området som forberedelse til fremtidens regnvandshåndtering i Bolbro.

Arbejdet med bassinerne begynder i juni og forventes at være færdigt 1. oktober 2021.

Derefter bliver resten af parken beplantet og gjort klar til nye aktiviteter med bl.a. stier og forhindringsbane. Den del af arbejdet står Barfoed Group for. 

Oversigtskort over park ved Roesskovvej og Kløvermosevej, Odense.

Plan over parken. Illustration: Arkitekt Juul | Frost

Spørgsmål?

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Anne-Mette Lohmann Pretschalp@vandcenter.dk.

Du kan også besøge Odense Kommunes hjemmeside Høj puls