Spring til indhold

Separatkloakering i Lumby

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

I det Lumby ændrer vi kloaksystemet, så regnvand håndteres separat fra spildevandet. Formålet er at fremtidssikre kloaksystemet og beskytte miljøet mod overløb fra kloakkerne.

Hvad skal der ske?

Kloaksystemet i Lumby skal ændres, så regnvand og spildevand ikke blandes sammen. VandCenter Syd etablerer separate systemer til spildevand og regnvand i de offentlige arealer. På private grunde skal grundejeren selv sørge for at adskille regn og spildevand.  

Hvorfor adskille regn- og spildevand?

I dag er området fælleskloakeret, hvilket vil sige at regn- og spildevand løber i samme rør. Det betyder, at kloakken kan blive overfyldt og løbe over med regnvandsopblandet spildevand, når det regner kraftigt. Det belaster vandmiljøet i det lokale vandløb Everenden og skal derfor laves om.
Ud over at være til gavn for naturen og vandmiljøet vil projekterne give et nyt og mere fremtidssikret kloaksystem, der bl.a. mindsker risikoen for rotter og kælderoversvømmelser i mange år frem. 

Hvilket område er omfattet?

Dette projekt omfatter vejene Ameliavænget, Brittavej, Cecilievej, Columbinevej, Crinolinevænget, H.C. Lumbyes Vej, Harlekinvej, Høstblomsten, Kanefarten, Slettensvej, Louisevej og Rositavej. 

Tidsplan

Projektet gennemføres etapevis i perioden forår 2024 til efterår 2025. 
Der vil komme en tidsplan på de enkelt vej, når der er indgået kontrakt med en entreprenør  

Se etapeplan for projektet

Spørgsmål?

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål om separatkloakering i vores FAQ om separatkloakering.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Camilla Torp på cto@vandcenter.dk.

Vi har desuden lavet en tjekliste, som du kan bruge sammen med din kloakmester, hvis du skal have lavet kloakarbejde på din grund.