Spring til indhold

Vi adskiller regn- og spildevand i Lumby

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Vi adskiller regn- og spildevand i Lumby, så vi kan beskytte miljøet mod overløb fra kloakkerne.

Hvad skal der ske?

Kloaksystemet i Lumby skal ændres, så regnvand og spildevand ikke blandes sammen. VandCenter Syd adskiller regn- og spildevand på de offentlige arealer. På private grunde skal grundejeren selv sørge for at adskille regn- og spildevand.  

Hvorfor adskille regn- og spildevand?

I dag er området fælleskloakeret, hvilket vil sige at regn- og spildevand løber i samme rør. Det betyder, at kloakken kan blive overfyldt og løbe over med regnvandsopblandet spildevand, når det regner kraftigt. Det belaster vandmiljøet i det lokale vandløb Everenden og skal derfor laves om.
Ud over at være til gavn for naturen og vandmiljøet vil projektet også mindske risikoen for rotter og kælderoversvømmelser i mange år frem. 

Hvilket område er omfattet?

Dette projekt omfatter vejene Ameliavænget, Brittavej, Cecilievej, Columbinevej, Crinolinevænget, H.C. Lumbyes Vej, Harlekinvej, Høstblomsten, Kanefarten, Slettensvej, Louisevej og Rositavej. 

Tidsplan

Projektet var oprindeligt planlagt til at blive gennemført etapevis i perioden forår 2024 til efterår 2025. Denne opstart er blevet udskudt, og vi deler en opdatret tidsplan, når den foreligger. 

Der vil komme en tidsplan på de enkelt vej, når der er indgået kontrakt med en entreprenør  

Se etapeplan for projektet

Spørgsmål?

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål om separatkloakering i vores FAQ om separatkloakering.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Camilla Torp på cto@vandcenter.dk.

Vi har desuden lavet en tjekliste, som du kan bruge sammen med din kloakmester, hvis du skal have lavet kloakarbejde på din grund.