Spring til indhold

Separatkloakering i Stige Vest

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

I det vestlige Stige ændrer vi kloaksystemet, så regnvand håndteres separat fra spildevandet. Formålet er at fremtidssikre kloaksystemet og beskytte miljøet mod overløb fra kloakkerne.

Hvad skal der ske?

Kloaksystemet i det vestlige Stige skal ændres, så regnvand og spildevand ikke blandes sammen. VandCenter Syd etablerer separate systemer til spildevand og regnvand i de offentlige arealer. På private grunde skal grundejeren selv sørge for at adskille regn og spildevand.  

Hvorfor adskille regn- og spildevand?

I dag er området fælleskloakeret, hvilket vil sige at regn- og spildevand løber i samme rør. Det betyder, at kloakken kan blive overfyldt og løbe over med regnvandsopblandet spildevand, når det regner kraftigt. Det belaster vandmiljøet i det lokale vandløb Everenden og skal derfor laves om.

Ud over at være til gavn for naturen og vandmiljøet vil projekterne give et nyt og mere fremtidssikret kloaksystem, der bl.a. mindsker risikoen for rotter og kælderoversvømmelser i mange år frem. 

Hvilket område er omfattet?

Dette projekt omfatter vejene Høstlyngen, Vårlyngen, Hedelundvej, en strækning på Haugevej, en kort strækning på Kirkegyden samt Grønnegyden 2A-2F.

Tidsplan

Projektet gennemføres etapevis i perioden forår 2023 til efterår 2024. Download etapeplan (PDF) for at se, hvornår vi arbejder i de enkelte områder.  

  • Etape 1 – maj 2023 - oktober 2023
    Høstlyngen og Hedelundsvejs 8-30

  • Etape 2 – august 2023 – april 2024
    Haugevej, Grønnegyden og sydlige del af Hedelundsvej

  • Etape 3 – april 2024 – oktober 2024
    Vårlyngen, nordlige del af Haugevej 

Spørgsmål?

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål om separatkloakering i vores FAQ om separatkloakering.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Camilla Torp på cto@vandcenter.dk.

Projektet kommer til at give en del gravearbejde og vil påvirke trafikken i området frem til efteråret 2024.