Spring til indhold

Smedebakken / Slettensvej

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd har udbygget afløbssystemet i den nordlige del af Odense. Det nye afløbssystem styrker kloaksystemet, så det bedre kan håndtere den stigende mængde regnvand, som klimaforandringerne medfører.

Baggrund for projektet
Når det regner meget kraftigt eller uafbrudt i længere perioder, bliver kloakkerne så fyldte, at de løber over. Det betyder, at en blanding af regn- og spildevand løber fra de fyldte kloakker og direkte ud i Viemoserenden. Disse såkaldte "overløb" belaster naturen.

Ifølge Odense Kommunes spildevandsplan skal overløbene til Viemoserenden reduceres. Det mål opfylder det nye kloaksystem, idet anlæggets størrelse vil bevirke, at der kun kommer få overløb til Viemoserenden. Samtidig forhindrer det nye kloaksystem, at der sker en opstuvning af regnvand i kloaksystemet i forbindelse med store regnskyl.

 

Projektets omfang
Projektet omfattede:

  • Tunnelering* af to bassinledninger, der hver har en diameter på 1600 mm (i alt ca. 1.550 m3)
  • Fire større og nye bygværker 
  • Nye udløb til Viemoserenden ud for Egestubben og ved Slettensvej
  • Kapacitetsforøgelse af kloakledningerne i Slettensvej, Henovej, Klusetvej og Groløkkevænget
  • Se oversigtstegning af projektet HER 

* Tunnelering: En måde at etablere en ny ledning med et minimum af opgravning.
 

Tidsplan
Projektet blev startet op primo januar 2014, og anlægget blev taget i drift i juni 2015.
I oktober/november 2015 er der plantet og sået på områderne omkring bygværkerne, og vi er nu helt væk fra området.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Birgitte Porsmose på bp@vandcenter.dk eller VandCenter Syds kunderådgivning (info@vandcenter.dk, tlf. 63 13 23 33) for nærmere information.

 

VandCenter Syds samarbejdspartnere i Smedebakken/Slettensvej-projektet var Grontmij A/S og Per Aarsleff A/S.