Spring til indhold

Lav projekt sammen med os

Stregtegning af skriv projekt

Vi samarbejder med både forskere og studerende, der ønsker at skrive større projekter eller speciale i samarbejde med en virksomhed. 

Vi vil bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt under forløbet og stiller krav til dig om, at du er ambitiøs med din opgave. Vi har tidligere haft bl.a. ingeniør-, pædagog-, cand.negot- og kommunikationsstuderende til at skrive projekter sammen med os - helt op til ph.D.-niveau.

Åbne projekter

Her kan du se aktuelle projekter, som vi gerne vil samarbejde med studerende om.
Er du interesseret i et eller flere af projekterne, så skriv til personale@vandcenter.dk.  

Projekter til studieopgaver

 

Byspildevandsdirektivet

Hvad vil skærpede krav til spildevandsrensning betyde for forsyninger, forbrugere og miljø?
> Download projektbeskrivelse

 

 

Emissioner

Hvordan kan vi styre - og udnytte - klimagasser fra vand- og spildevandsbehandling?
> Download projektbeskrivelse

 

 

Fosforudvinding fra spildevand

Hvordan kan vi udnytte den fosfor, der er i spildevand, og føre den retur i vores fødevareproduktion?
> Download projektbeskrivelse

 

 

Mikroforureningsstoffer i drikkevand og spildevand

Hvordan håndterer vi uønskede miljøfremmede stoffer som fx PFAS?
> Download projektbeskrivelse

 

 

Medicinrester i spildevand

Hvad betyder medicinrester i spildevand for naturen - og hvordan renser man for dem?
> Download projektbeskrivelse

 

 

Livscyklusanalyse (LCA)

Hvordan kan livscyklusanalyser implementeres som prioriteringsværktøj i forsyningsbranchen?
> Download projektbeskrivelse

 

 

Måger på renseanlægget

Hvilke muligheder er der for at få måger til at flytte væk fra renseanlæggene? 
> Download projektbeskrivelse

 

 

Vedligehold drevet af data

Hvordan kan automatisk dataanalyse give bedre vedligehold af pumpestationer?
> Download projektbeskrivelse