Spring til indhold

Vores arbejdsplads

Stregtegning af organisationsdiagram

VandCenter Syd er en dynamisk og fleksibel arbejdsplads, som har fokus på den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling. Det har vi, fordi vi tror på, at virksomheden udvikler sig, når medarbejderne udvikler sig. 

Efteruddannelse og karriereudvikling
Hvis du bliver en del af Vandcenter Syd, bliver du en del af en arbejdsplads, der lægger stor vægt på efteruddannelse. Vi sætter tid og ressourcer af til, at alle medarbejdere kan komme på de kurser, som de og vi finder relevante - og helst mindst én gang om året.
Et andet af vores fokusområder er intern karriereudvikling. Har du lyst til at prøve kræfter med et andet arbejdsområde, løse nye opgaver eller arbejde i udlandet, arbejder vi sammen på at udvikle din stilling, så den passer til de nye forventninger.

Samarbejde, høj faglighed og værdibaseret ledelse
Med tæt samarbejde styrkes fagligheden. I VandCenter Syd arbejder vi i vid udstrækning i teams, og derfor er samarbejdsevner en afgørende kvalitet hos vores medarbejdere. 

Vi praktiserer desuden værdibaseret ledelse og bruger vores kerneværdier til at navigere i hverdagen. Vores værdier er: Ansvarlighed, Nytænkning, Professionalisme og Humør.