Spring til indhold

Klager over VandCenter Syds sagsbehandling og afgørelser

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Skulle det ske, at du føler dig dårligt eller forkert behandlet af VandCenter Syd, så vil vi rigtigt gerne høre om det. Måske kan vi løse det i fællesskab og fjerne eventuelle misforståelser.

I første omgang beder vi dig derfor om at sende din klage til info@vandcenter.dk.  

Du kan også sende din klage skriftligt til vores postadresse VandCenter Syd, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Skriv "Klage" som overskrift i brevet .

Beskriv bedst muligt:

  • hvad du klager over
  • hvem du har været i kontakt med
  • hvornår det er sket
  • adresse- og kontaktoplysninger
 
Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at indgive en forbrugerklage efter lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). 
 
Klagen indgives til:
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis du får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere på www.forbrug.dk.


 Men lad os se, om vi ikke kan løse det i fællesskab inden da.