Spring til indhold

VandCenter Syd har fået ny organisering

22. jan. 2015

Med baggrund i en ny strategiplan for 2015-2019 har VandCenter Syd tilpasset selskabets organisering fra 1. januar 2015. Den nye organisering skal understøtte fokusområderne i strategien, hvor der bl.a. er stor opmærksomhed på klimatilpasning, miljø, effektiviseringer samt eksternt samarbejde - herunder eksport af vandteknologi og miljøløsninger på vandområdet. VandCenter Syds bestyrelse har været dybt involveret i udarbejdelsen af strategien, der blev godkendt i november 2014.

’Selskabets organisering er blevet tilpasset for at imødegå fremtidens udfordringer bedst muligt. Målet er at skabe en robust, forandringsvillig og endnu mere effektiv organisation, hvor vi fortsat fastholder et højt professionelt niveau. – De ledelsesmæssige kompetencer var allerede til stede i huset, og vi har derfor klaret omorganiseringen uden at rekruttere nye folk. Og omvendt har vi heller ikke været nødt til at foretage nedskæringer nogen steder’, siger bestyrelsesformand Leif Knudsen

Med den nye strategi og den nye organisering af selskabet forbereder VandCenter Syd sig bl.a. på flere og nye opgaver i vandsektoren, nye økonomiske rammer, stigende krav til effektivitet, øgede forventninger fra kunderne, konsolidering af vandsektoren og stigende krav om at være en attraktiv arbejdsplads.
Der forventes fortsat kommunalt ejerskab og i den forbindelse et endnu tættere samarbejde med selskabets ejere om løsningen af infrastrukturelle, byudviklende samt klima- og miljømæssige opgaver.

’VandCenter Syd har en lang tradition for at være et af Danmarks førende vandselskaber, og det vil vi gerne fortsætte med at være. Gennem målrettede indsatser inden for de seks strategiske fokusområder, vil vi derfor udvikle os og fortsat antage en holistisk tilgang til vores område, hvor samarbejde med vores ejere og interessenter samt virksomheder og videninstitutioner bidrager til de bedste løsninger for os, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed’, siger direktør Anders Bækgaard

 

Yderligere oplysninger

Kontakt direktør Anders Bækgaard på tlf.: 63 13 23 13/40 27 75 00 eller mail: ab@vandcenter.dk