Spring til indhold

En periode med store investeringer

30. apr. 2015

VandCenter Syd investerer meget i disse år. Det kunne direktør Anders Bækgaard fortælle, da der i går var generalforsamling med deltagelse af ejerne – borgmester Morten Andersen for Nordfyns Kommune og borgmester Anker Boye for Odense Kommune. VandCenter Syd leverer vand og håndterer spildevand for forbrugere i de to kommuner.

Investeringerne går bl.a. til store projekter som Langelinie samt deltagelse i byudviklingsprojekter som letbanen, Thomas B. Thriges Gade og Munkebjergvejs forlængelse. Konkret betyder det, at borgerne får nye kloakker og forskellige former for klimatilpasning – f.eks. en regnvandssø ved Glisholmvej.

- Vi har i disse år med lav rente mulighed for at holde et højt investeringsniveau. Vi benytter lejligheden til at løse flere problemer på én gang, når vi alligevel er i gang med at grave. Når vi f.eks. skal udvide kapaciteten i kloaknettet ved Langelinie, så anlægger vi samtidig bede, hvor regnvand kan sive ned, så fremtidens voldsomme regnskyl får flere muligheder for at løbe af vejen, fortæller direktør i VandCenter Syd Anders Bækgaard.

På trods af, at VandCenter Syd investerer massivt, ligger prisen for vand til en almindelig husholdning fornuftigt i sammenligning med andre vandselskaber. Det skyldes bl.a., at VandCenter Syd løbende arbejder på at effektivisere driften. I 2015 er det forventningen, at VandCenter Syd bliver et af landets bedste vandselskaber, når der benchmarkes på driftsomkostningerne til at levere rent vand. På spildevand ligger selskabet også fortsat langt fremme.

Med til generalforsamlingen havde direktøren også positive prognoser for indtjeningen i VandCenter Syds kommercielle, herunder internationale, selskaber samt for udviklingen i det fællesejede serviceselskab SamAqua, hvor en række forsyninger på Fyn og i Trekantsområdet får løst opgaver som it og indkøb. Det fælles selskab skal sikre de bedst mulige ydelser til den bedst mulige pris og bidrager derudover til et øget, positivt samarbejde inden for vandsektoren i Region Syd.