Spring til indhold

Virksomhedsrapporter

11. jun. 2015

Stregtegning af vores virksomhed - logo


Vores Ansvarlighedsrapport 2014 og koncernrapport Vores virksomhed 2014 er godkendt af vores bestyrelse.

I vores ansvarlighedsrapport gør vi regnskab over 2014, og igen i år har vi medtaget en række bæredygtighedsindikatorer, der er specifikke for vores virksomhed.

Rapporten redegør bl.a. for hvordan, vi har levet op til vores ansvar, når det gælder vores kerneopgaver – herunder sikring af rent vand til fremtidens generationer, bæredygtige metoder og vores klimatilpasningsindsatser. Vi gør desuden status for vores indsatser for at udnytte vores restprodukter til energiproduktion.

Vi redegør også for, hvad vi gør for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø og tilbyde kompetenceudvikling og en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives.

Med fokus på vores ønske om at være i dialog med vores kunder, redegør vi for hvordan vi involverer os i både den teknologiske, faglige og politiske udvikling af vandsektoren.

Og endelig kan du læse om, hvordan vi arbejder målrettet på at skabe samarbejder på tværs af vandbranchen, og om hvordan vores internationale udsyn er med til at udvikle os som virksomhed.


Koncernrapporten Vores virksomhed 2014 omhandler VandCenter Syds finansielle forhold og beskriver også i korte træk aktiviteterne for VandCenter Syds datterselskaber. Detaljerede regnskaber for koncernen i henhold til Årsregnskabsloven er fremsendt til Erhvervsstyrelsen.


Revisionen af såvel selskabets årsrapporter som Ansvarlighedsrapport er foretaget af PricewaterhouseCoopers.