Spring til indhold

Vandcenter Syd modtager nomineringer til grundvandsprisen 2015

16. jun. 2015

Stregtegning af viden

VandCenter Syd uddeler pris til ildsjæle i vandbranchen, der har ydet en særlig indsats, når det kommer til beskyttelse af grundvandet.

G.O. Andrups Grundvandspris

VandCenter Syd uddeler hvert år G.O. Andrups Grundvandspris på 60.000 kr. Målet med prisen er at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet - og ikke mindst den indsats, der gøres for at beskytte grundvandet af hensyn til fremtidens generationer.

VandCenter Syd har uddelt grundvandsprisen siden 2007.

Hvem kan indstilles til prisen?

Alle der bidrager eller har bidraget med en ekstraordinær og/eller nytænkende indsats i relation til beskyttelse af grundvandet.

Har du en medstuderende, der på et studie- eller forskningsprojekt har fundet frem til innovative løsninger i forhold til grundvand og vandteknologi?

Eller kender du én, der gennem praktiske tiltag eller virke er gået forrest, når det gælder grundvand?

Så send en nominering til VandCenter Syd. - mrk. ’Grundvandsprisen 2015’ til rha@vandcenter.dk

Kandidater til prisen kan være én eller flere personer, en institution, en virksomhed, en organisation eller et offentligt embede.

Frist for nominering af kandidater

Forslag til nomineringer skal begrundes skriftligt (højst en A4-side) og være VandCenter Syd i hænde senest den 1. september 2015.

Prisoverrækkelse

Prisen uddeles hvert år omkring 1. november.
Prismodtageren vil blive offentliggjort på VandCenter Syds hjemmeside www.vandcenter.dk og i DANVAs tidsskrift danskVAND.

Priskomité

Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité. Komitéen, der skal bedømme de nominerede, er sammensat af personer med stor indsigt i grundvandsbeskyttelse under ledelse af VandCenter Syds bestyrelsesformand.