Spring til indhold

Vandværksvej bliver en klimavej

18. jun. 2015

VandCenter Syd går snart i gang med at omlægge Vandværksvej i centrum af Odense. Vi ønsker med projektet at vise, hvordan en ganske almindelig, trafikkeret vej kan være del af en klimaløsning. 

Vandværksvej leder i dag – som flertallet af de offentlige veje i byen – regnvand i kloakken, hvor det rene vand bliver blandet med sort spildevand. Hverdagsregnen skaber ikke de store problemer, men kloaksystemet kommer på overarbejde, når der strømmer store mængder nedbør i kloakken.

Det kan vi lave om på ved at bygge forskellige anlæg på vejen, der kan holde regne lokalt på overfladen – frem for at lade det løbe i kloakrørene.

Denne omlægning aflaster kloaknettet, løser problemer og giver spildevandscenteret mindre vand at rense, hvilket sparer en masse ressourcer.

En grøn og trafiksikker vej

Der er dog en række andre sidegevinster ved lave vejen til en klimavej. Vejbede er et eksempel på de anlæg, vi kan bygge, der kan optage regnvandet. Vejebede og andre LAR-løsninger - som det hedder - forskønner gaden med planter og gør den mere trafiksikker. I nogle af løsningerne på vejen er planen også at tænke kunst og leg ind, så anlæggene ikke kun giver teknisk god mening, men også er sjove for gadens beboere.

Vejen bliver derfor ikke kun klimatilpasset, men får også tilført rekreativ merværdi og elementer af byfornyelse.

Info-møde til vejens beboere

Omlægningen kan betyde en ændring af de nuværende parkeringsforhold på vejen. Beboere med adresse på Vandværksvej er derfor inviteret til et info-møde hos VandCenter Syd torsdag d. 25. juni kl. 16:30, hvor de kan høre mere om projektet.

Arbejdet på Vandværksvej er ét af flere klimaprojekter VandCenter Syd kører i Odense. VandCenter Syd har tidligere bygget vejbede på Langelinie og er lige nu i gang med et større projekt i en del af Skibhuskvarteret.