Spring til indhold

Middelfart Spildevand og VandCenter Syd arbejder sammen om et moderne renseanlæg

02. jul. 2015

Fælles pressemeddelelse:

Effektivitet og bedre miljøhensyn er perspektiverne, når de to vandselskaber efter sommerferien vil stifte et nyt renseselskab og indleder arbejdet med at etablere et fælles ejet renseanlæg til spildevand fra dele af Middelfart og Nordfyns kommuner

Renseanlægget skal som udgangspunkt erstatte behandlingen af spildevand fra syv mindre renseanlæg. Det drejer sig om fem renseanlæg i Middelfart Kommunes opland: Gelsted, Nørre Aaby, Husby, Brenderup og Ejby. Desuden to renseanlæg i Hårslev og Bogense i Nordfyns Kommune, hvor spildevandet håndteres af VandCenter Syd, som kommunen er medejer af.

Parterne har arbejdet hen mod et fælles renseanlæg på Nordvestfyn igennem et stykke tid, og der er stor tilfredshed med løsningen hos begge vandselskaber.

- Fem af vores gamle renseanlæg skulle under alle omstændigheder erstattes, og ved at gå i samarbejde med VandCenter Syd får vi bedre mulighed for at bygge et effektivt, moderne anlæg og dermed få mere værdi for forbrugerne, siger direktør i Middelfart Spildevand Allan Bruus.

Når man renser tilstrækkelig store mængder spildevand, kan der produceres energi i processen og med et nyt fælles anlæg, er det håbet på sigt at blive netto-energiproducerende. Hvilke rensemetoder, anlægget kommer til at benytte, ligger ikke fast endnu, men Allan Bruus påpeger, at parterne forventer at tage nye og innovative metoder i brug. Det fælles selskab vil i løsningen af sine opgaver trække på medarbejdere, ressourcer og viden fra både Middelfart Spildevand og VandCenter Syd, ligesom begge parter er repræsenteret i det nye selskabs ledelse.

Etableringen af det nye selskab ligger helt i tråd med en udvikling i vandsektoren, hvor opgaverne i stigende grad samles. Henrik Werchmeister, der er direktør for Marked i VandCenter Syd, mener også, at fremtiden ligger i samarbejde og større volumen – f.eks. på spildevandsrensning.

- Vi kan tage større hensyn til geografien, når vi flytter rundt på spildevand. De vand-skel, vi har på Fyn, følger ikke de kommuneskel, vi som vandselskaber ofte har arbejdet inden for. De to renseanlæg, VandCenter Syd nedlægger, ligger et stykke væk fra vores renseanlæg ved Ejby Mølle, så vi sparer nogle ”spildevands-kilometer” ved at sende vandet en anden vej til rensning, fortæller Henrik Werchmeister.

Ved at tænke i løsninger på tværs af kommunegrænser bliver det også muligt at lede det rensede spildevand ud dér, hvor naturen bedst kan tage imod det. Frem for at udlede til sårbare åer er planen at lede det rensede spildevand direkte ud i Lillebælt via en mere end en kilometer lang havledning.