Spring til indhold

Regnhaver skal give kloakken en puster

13. jul. 2015

Dråber der falder

En håndfuld husejere i Skibhuskvarteret har fået sat en prop i deres tagnedløb, så regnvandet ikke kan løbe i kloakken, men over til et nyt og flot regnbed. Det er med til aflaste kloakken og forhindre oversvømmede kældre.

En række villaveje i Skibhuskvarteret er blevet yderligere forskønnet i form af grønne og frodige regnhaver. Regnhaverne er et led i ’Klimaklar i Skibhus’-projektet, der skal holde regnvand på overfladen, og forhindre det i at løbe i kloakken.

Regnbede er rigtig gode til det formål, da de kan suge store mængder regnvand og lade det sive i jorden. En håndfuld grundejere har derfor koblet deres tagnedløb fra kloaksystemet og leder i stedet for nedbør til regnbede i baghaven. Og det er der kommet nogle flotte resultater og haver ud af. Se alle billederne her.

Regnvand fra for- og bagside af huset ledes til bedet her, der samler vandet og lader det sive i jorden.

Når haven skråner den forkerte vej

En af haverne havde en særlig udfordring. Regnvand kunne ikke ledes fra husets tagnedløb til haven, fordi grunden skrånede mod huset og kastede vandet tilbage igen. Niveaet skulle derfor ændres, hvis grundejeren skulle være i stand til at holde regnvandet på egen grund og væk fra kloakken. Der blev tænkt i forskellige kreative løsninger og det ende med en forhøjet vold, der leder vandet til en grøft bagerst i haven.

Denne forhøjning er bygget, så kan regnvandet strømmer mod bunden af haven - og ikke falder tilbage mod huset.

Render på fortorvet

Det er dog ikke kun regnhaver, der er anlagt. Odense Kommune og VandCenter Syd har også bygget forskellige render, der kan transportere regnvand fra forsiden af private huse til den offentlige vej. Hvor regnvand fra tagnedløb på bagsiden af huse fint kan ledes til et regnbed i baghaven, er det en del sværere at håndtere regnvandet fra tagnedløb på forsiden. Enten er det for kompliceret at lede regnvand fra forsiden til baghaven, eller er forhaven oftest for lille til at anlægge et tilpas stort regnbed, der kan ta’ regnvandet.
Kommunen og forsyningen har derfor testet forskellige rende-løsninger for at blive klogere på, hvordan borgerne kan lede regnvandet fra deres grunde ud på den offentlige vej. På den offentlige vej vil de to parter anlægge forskellige regnvandsløsninger, der kan ta’ regnvandet fra de private arealer.

En af de forskellige løsninger, der kan transportere regnvand fra privat grund til offentlig vej.

Klimaklar i Skibhus - et pilotprojekt

Målsætningen er, at flere regnhaver og regnbede skal pible frem i det udvalgte område, der tæller 220 matrikler. Pilotrprojektet Klimaklar i Skibhus har fokus på løsninger på privat og offentlig grund, der skal aflaste kloaksystemet, der kommer på overarbejde ved større mængder regn. Læs mere om projektet og klimatilpasning af området her.