Spring til indhold

Udbudsdag for leverandører

02. sep. 2015

Stregtegning af ny kunde

Hvordan får du som leverandør del i en større kage? Dét kan du bl.a. få svar på, når VandCenter Syd sammen med SamAqua inviterer til udbudsdag for nuværende og kommende leverandører. 

Udbudsdag for leverandører

Den 23. september tilbyder Vandcenter Syd i samarbejde med SamAqua en kursusdag for dig, der gerne vil stå stærkere i forhold til at byde på store som små kontrakter.

Hvordan får du som leverandør del i en større kage?

Vi går fra en virkelighed, hvor hvert forsyningsselskab udbød samme type opgave hver for sig – somme tider under udbudsgrænsen til en foretrukken leverandør – til en højere grad af professionalisering, hvor SamAqua Indkøb på vegne af selskaberne udbyder færre, men større kontrakter – i en overskuelig proces.

Det giver nye udfordringer - og muligheder - for jer, vores leverandører. Det er naturligvis mulighederne, vi vil lægge vægt på. For det er dem, vi ser flest af - og den øgede gennemsigtighed kommer også dig til gavn i en ligeværdig og fair konkurrence.

Program

- med forbehold for justeringer.

Tid  Indhold 
9.00  Ankomst
Registrering og morgenbrød 
9.30  Velkomst
v/ Henrik Werchmeister, direktør, SamAqua
9.40 Hvilken rolle har SamAqua Indkøb?
v/ Charlotte Hardam, indkøbschef, SamAqua 
10.05  Hvordan bruger vi dialogmøder?
v/ Dorthe Dolleris Petersen, indkøbs- og udbudskonsulent, SamAqua
10.35  Pause
Tid til at besøge stande og netværke. 
10.50 

Regler for konkurrenceudsættelse
Oplæg og paneldebat mellem advokat og partner i LETT Kurt Bardeleben og Charlotte Hardam.

Kurt Bardeleben har med tilpas glimt i øjet et par gode bud på, hvordan erhvervslivet kan samarbejde med "udbudsfundamentalisterne" i de offentlige indkøbskontorer.
Samtidig har Charlotte Hardam ambitioner om at komme fra paragrafjunglens forvirrende mørke til gennemskuelige udbud præget af dialog. 
 

11.50  Sociale klausuler og lærlingekrav
v/ Majken Rasmussen, indkøbs- og udbudskonsulent, SamAqua 
Samfundsansvar i SamAquas udbud 
SamAquas kontrakter rummer altid et minimumsniveau af krav til miljø og menneskerettigheder – eksempelvis ILO-konventionerne. Herudover ønsker vi at komme social dumping til livs og har derfor indgået samarbejde med Kontrolenhed i Odense Kommune. Kontrolenheden arbejder for at sikre, at leverandører overholder arbejdsklausulen, der stiller krav til leverandører om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår. I visse kontrakter er der også krav om at leverandøren skal beskæftige praktikanter/lærlinge, her har vi samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, som kan gøre brug af de tilbudte pladser. I dette indlæg uddyber vi, hvordan det foregår i praksis. 
12.30  Frokost
Tid til at besøge stande og netværke. 
 
13.30 

Vælg mellem to spor:

Comcare: 
v/ Katja Faber, e-handelsassistent, SamAqua samt Thomas Meijer, supportchef og Heidi Aarestrup, projektleder ved Comcare.
Elektronisk handel er i dag ikke til at overse, og besparelserne ved at skifte til elektroniske indkøb er meget synlige. Dette kræver selvfølgelig et samarbejde med kontraktleverandøren. Comcare viser, hvad en leverandør skal udarbejde inden kontraktstart.

Mercell: 
v/ Christina From-Nielsen, indkøbs- og udbudskonsulent, SamAqua og Kenneth Jensen, salgs- og personalechef, Mercell
SamAqua udbyder alle kontrakter via Mercells udbudsværktøj. Dette giver et samlet overblik og bidrager til at minimere transaktionsomkostningerne i udbudsprocessen. Som leverandører sikres I en fuldt ud gennemsigtig proces med fokus på ligebehandling. 
 

14.15  Pause
Tid til at besøge stande og netværke. 
 
14.45  Konsortiedannelse
v/ Charlotte Hardam, indkøbschef
Kurt Bardeleben, advokat og 
Casper Helbo-Nielsen, adm. direktør i Processio

Når det overvejes at sammensætte et konsortium, er der flere overvejelser, der skal tages! Vi vil introducere til forskellige slags konsortier, og give gode råd til, hvornår det kan være en god idé at danne et konsortium, hvordan man finder konsortiepartnere samt hvad man skal være opmærksom på undervejs. 
Hvordan deltager du smartest i enten kendte eller nye konsortier i forbindelse med større udbud, end dit firma kan håndtere alene? Vi giver gode råd og viser vores valgte IT-værktøj, der også kan hjælpe dig med at finde de rette partnere.
15.35  Afrunding og opsamling
v/ Martin Bo Hermansen, kommunikationsmedarbejder
 
16.00  Tak for i dag
Tid til at besøge stande og netværke. 
 

Praktisk information

Dato  23. september 2015 
Tid  kl. 9.00 - 16.00 
Sted  TREFOR Park
Højstrupvej 7B
5200 Odense 
Pris  kr. 500 pr. person
Målgruppe  Beslutningstagere og kontraktansvarlige m.fl. hos nuværende og potentielle leverandører til et eller flere selskaber tilknyttet SamAqua.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsskemaet nederst på denne side: http://www.samaqua.dk/ydelser/indkoeb/udbudsdag 

Bemærk, at der er begrænset plads i lokalet, så det er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingsfrist den 16. september.