Spring til indhold

Underskriver Odense Charter for Mangfoldighed

11. sep. 2015

Stregtegning af ny kunde

VandCenter Syd har tilsluttet sig Odense Charter for Mangfoldighed.

Idéen bag chartret er, at vi sammen med en række andre virksomheder i Odense forpligter os til at arbejde for at fremme mangfoldighed - og ser forskellighed som noget, der kan bidrage til udvikling og vækst.

Vores tilslutning til chartret betyder helt konkret, at vi bliver en del af et netværk, der deler viden og erfaringer på området - og hvor man kan få inspiration til at se mangfoldighed som en styrke. Det kan blandt andet handle om at ansætte medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, men det er også meget andet - f.eks. at hjælpe folk med svag tilknytning til arbejdsmarkedet med at få en uddannelse, praktikplads eller fleksjob.

Deltagelsen i charteret ligger i naturlig forlængelse af VandCenter Syds mangeårige arbejde med ”Corporate Social Responsibility”, CSR, der også betyder, at vi tager et samfundsansvar.

Du kan læse mere om Odense Charter for Mangfoldighed på http://www.odense.dk/subsites6/mangfoldighedscharter