Spring til indhold

Puslespil om jord kan blive til en skov ved Brylle

10. sep. 2015

Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag indsats, hvor målet er skabelsen af et nyt skovområde nær Brylle by, der kan sikre det underliggende grundvand, som findes i området, og samtidig give borgerne adgang til flotte naturoplevelser

Om alt går vel, får Brylle by om nogle år en skov som nabo. Det er i hvert fald målet med et samarbejde mellem Hedeselskabet og VandCenter Syd. En forundersøgelse blandt dem, der ejer jorden - lodsejerne - i området har vist, at det formentlig er muligt at købe og bytte tilstrækkelig med jord til, at der kan plantes en skov. Derfor går der nu en jordfordelings-proces i gang, hvor VandCenter Syd indgår bindende aftaler med de nuværende ejere af jorden. 

- Det er naturligvis frivilligt at deltage i jordfordelingen, men vi håber at se mange interesserede, da vi mener, det er et godt og vigtigt projekt. Også for landmænd, der er afhængige af jorden, er der fordele forbundet med at deltage, da de måske kan bytte til jord, der ligger bedre, fortæller projektchef Troels Kærgaard Bjerre fra VandCenter Syd.

Jordfordelingen er et stort puslespil, og målet for Hedeselskabet og VandCenter Syd er at skaffe mest mulig jord oven over grundvandsreserven ved Borreby Kildeplads, som kan plantes til med skov. Grundvandsmagasinet i området er meget sårbart, og derfor er skov i området at foretrække frem for bebyggelse, industri eller landbrug, som alle er anvendelsesformer, der kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Projektet kan gennemføres og har stadig værdi, selvom der skulle blive mindre ”huller” uden skov. Det kan løses ved at indgå lokale dyrkningsaftaler.

Det samlede areal med skov kan lande på mellem 100-150 hektar afhængig af, hvilke aftaler, der kan indgås. VandCenter Syd betaler de udgifter, der handler om at begrænse den fremtidige brug af arealet – og derved beskytte grundvandet. Selve skoven vil blive købt og rejst af Hedeselskabet og være en produktionsskov med løvtræer, der blandt andet kan levere tømmer og biomasse i form af flis. Skoven kan anvendes af borgerne, som får adgang til en rekreativ naturoplevelse.

Puslespillet om jord blev sat i gang på et møde med lodsejerne i august måned, og der vil løbende blive indgået aftaler frem mod 1. april 2016. Hvis skoven bliver en realitet, gennemføres handlerne på dette tidspunkt – og så vil borgerne i Brylle kunne se frem til at have en skov i nærområdet.