Spring til indhold

VandCenter Syd lægger rør til regnvand under Ørbækvej

29. okt. 2015

VandCenter Syd er i gang med at omlægge ledninger i forbindelse med den kommende letbane. Dette arbejde giver mulighed for at gå i gang med forskellige projekter med øje for klimatilpasning - når vi alligevel graver og er nede i jorden.

 

Området omkring Rosengårdscenteret i det østlige Odense er et område med mange, store asfalterede og bebyggede områder, hvor det er svært at lede vand væk. Vi er derfor gået i gang med at lægge et to meter bredt betonrør under Ørbækvej, hvilket giver mulighed for i fremtiden at lede regn- og overfladevand fra området bort fra det eksisterende kloaksystem. Der er flere fordele ved at grave sådan et rør ned – især af hensyn til miljøet. 

Separat rør til regnvand

Regnvandet kan med den nye ledning få sit eget system og vil på den måde ikke blive blandet med det beskidte spildevand, som det er i dag. Denne separering gør, at det rene regnvand kan ledes direkte ud i Odense Å, og ikke skal en tur forbi Ejby Mølle, hvor vi ville bruge energi på at rense det. 

Det nye rør til regnvand er en blandt flere forskellige løsninger i den klimatilpasning, som VandCenter Syd er i gang med i Odense og på Nordfyn. Røret er nemlig dimensioneret til også at håndtere kraftige skybrud ud over den almindelig hverdagsregn.
Røret skal passere under en kommende stitunnel under L.A. Rings Vej, og vi er netop begyndt at anlægge røret, inden arbejdet med tunnellen for alvor går i gang. Resten af regnvandsledningen fra ringvejen til Nyborgvej forventer vi at etablere fra juni 2016. 


Foto: Odense Letbane

En grøn tråd

Generelt er der meget fokus på klimatilpasning i forbindelse med Letbane-byggeriet.
Selve letbanestrækningen vil komme til at løbe i et otte meter bredt græstæppe gennem det meste af byen. Dette græstæppe kan suge meget af den hverdagsregn, der falder. Tæppet kan ikke klare de helt store skybrud, men det kan lette noget af presset på kloaksystemet og også medvirke til, at der kommer færre mængder rent vand til rensning på Ejby Mølle.

VandCenter Syd planlægger ligesom på Ørbækvej også at medtænke klimatilpasning, når vi skal til at omlægge vandledninger på Østre Stationsvej. 

Her ses den del af den nye regnvandsledning, der skal passere under en kommende stitunnel på L.A. Ringsvej. For hver ende af ledningen er en brønd, der hver vejer 22 tons. Foto: Odense Letbane