Spring til indhold

VandCenter Syd i Bangladesh

02. okt. 2015

Billede der viser rør i Bangladesh

Eksport af dansk vandteknologi er kommet på manges læber og dagsordener de seneste år. VandCenter Syds nystartede projekt i Bangladeshs hovedstad, Dhaka, er et godt eksempel på, hvordan danske vandforsyningers viden og ekspertise kan gøre gavn i den store verden. 

Dhaka i Bangladesh er en storby med 15 mio. indbyggere. Kombineret med en af verdens højeste befolkningstætheder giver det nogle rigtig store udfordringer, når det kommer til infrastrukturen.

Den nuværende vandforsyning af byen, der består af 80 % grundvand, får grundvandsspejlet til at falde drastisk med 1-2 meter om året.

Danida har derfor startet forskellige projekter op, der skal hjælpe byen med at nedbringe overudnyttelsen af grundvandet og supplere vandforsyningen med vand fra floder.

VandCenter Syd er koblet på et projekt, der skal undersøge fra hvilke boringer, der skal indhentes grundvand fra i fremtiden, og bidrage med styringsprincipper for indvindingen.

700 boringer skal halveres

Grundvandet, der leveres i Dhakas forsyningsnet, indvindes af 700 boringer, der er fordelt rundt omkring i byen. Boringsstationerne fungerer som små selvstændige enheder med eget mandsskab og lille til ingen central styring.

I takt med at vandforsyningen suppleres med flodvand, er planen at reducere de 700 boringer til 300-400.

VandCenter Syd er med til at udarbejde et forstudie, der skal bidrage i denne proces og fortælle fra hvilke boringer, der skal indhentes grundvand fra i fremtiden – og hvilke tekniske opgraderinger, der er nødvendige.

En af hovedopgaverne bliver også at automatisere de tilbageværende boringer, så de ikke arbejder som små lokale og halv-autonome enheder. Udviklingen af et træningsprogram til den lokale stab er også en del af projektet.

VandCenter Syds projekt er en del af en større Danida-indsats i Dhaka.  Målet er at bygge flere vandværker, der kan forsyne byens indbyggerne med flodvand – og grundvandet dermed kan skånes.